Internetová encyklopedie dějin Brna

Štěpán Soudek

  Prof. PhDr. Štěpán Soudek


  • * 28.8.1889 Hluboká nad Vltavou – † 20.2.1936 Brno


  • zoolog, entomolog, hydrobiolog, půdní biolog, ornitolog, včelař


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • nej...

   Československo: první Čech, který se stal členem Apis clubu a první československý profesor použité entomologie a zakladatel vědeckého včelařství u nás


  • bydliště

   Brno:
   - U botanické zahrady 19
   - Údolní 54


  • vzdělání

   gymnázium v Českých Budějovicích,
   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (od roku 1908, studia přerušila první světová válka, 1920 promoce)


  • dílo

   - Mravenci. Praha 1922.
   - Praktická entomologie ve Spojených Státech amerických. Praha 1930.


  • zaměstnání

   Vysoká škola zemědělská v Brně:
   - asistent (doloženo v roce1924)
   - soukromý docent zoologie a včelařství (1928)
   - mimořádný profesor použité entomologie (1931)
   - 1934/1935 děkan odboru lesnického

  • odborné a zájmové organizace

   Československá společnost zoologická,
   Spolek vysokoškolských asistentů v Brně,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Přírodovědecký klub v Brně,
   Československá akademie zemědělská,
   Sbor pro sociální péči o československé studentstvo


  • poznámky

   V roce 1924 vyzván rektorem Vysoké školy zemědělské v Brně, aby jako asistent zoologického ústavu školy suploval přednášky ze včelařství. Úkolu se ujal s velkým nasazením, ve spolupráci s Brněnským včelařským spolkem se mu podařilo získat finance na zbudování prvního včelína v dendrologické zahradě školy na území dnešního arboreta.
   V roce 1926 absolvoval studijní pobyt v USA u profesora Phillipse.
   Roku 1928 se habilitoval pro obor zoologie včetně včelařství a na VŠZ byla vybudována první docentura včelařství. V roce 1931 se stal prvním československým profesorem použité entomologie. Jeho náhlou smrtí v roce 1936 výuka včelařství utrpěla velkou ztrátu.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Kříženecký
   byl jedním ze svědků sňatku Kříženeckého 29. 9. 1931 Vladimír Teyrovský
   přítel


  • děti

   Milena Rychnovská (Soudková)
   Dušan Soudek


  • ulice

   Údolní
   bydliště (doloženo v roce 1924) U botanické zahrady
   bydliště doložené v roce 1931 (dnes Botanická)


  • osoba na objektech

   Štěpán Soudek
   pamětní deska: Zemědělská 1/06


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 26. 10. 2019