Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Spazier

  Prof. Ing. Dr. techn. Rudolf Spazier


  • * 2.7.1887 Brno-Medlánky – † 17.8.1963 Brno


  • vysokoškolský profesor, odborný pracovník československých státních drah, starosta města Brna v letech 1935–1939; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939; oběť politické perzekuce po roce 1948


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   V době jeho volebního období (2. 12. 1935 – 23. 3. 1939) byla (kromě jiného) dokončena stavba Kníničské přehrady (město Brno přispělo částkou 14 mil. Kč). Zasloužil se o zajištění generálního návrhu na vybudování ústřední městské kanalizační čistírny.
   Dne 15. 3. 1939 po příchodu nacistických vojsk odmítl rezignovat na svou funkci starosty města Brna a opustit svou kancelář na Nové radnici. Byl poté vystaven značnému nátlaku a podroben výslechu na gestapu 23. 3. 1939, na jehož základě mu byl zakázán vstup do budovy radnice.


  • bydliště

   Brno-Medlánky: Hudcova 2, Turistická 6
   Brno-Královo Pole: Máchova 6. Riegrova 2


  • vzdělání

   Česká vyšší reálka v Brně,
   Česká vysoká škola technická v Brně, odbor stavební inženýrství (absolvoval v roce 1912, doktorát technických věd získal 21. 6. 1930)


  • zaměstnání

   1912–1919 česká Vysoká škola technická - asistent Ústavu stavební mechaniky
   1919–1946 České státní dráhy - vrchní stavební komisař, vrchní technický rada,
   od 1921 i externí docent Vysoké školy lesnické v Brně
   od roku 1930 doktor technických věd,
   od 31. 10. 1934 soukromý docent mechanického zkoušení stavebních hmot na České vysoké škole technické v Brně,
   řádný profesor stavebních hmot a jejich zkoušení - jmenován 23. 7. 1946 s účinností od 1. 7. 1945,
   v září 1950 mu byla z politických důvodů zakázána činnost na vysoké škole a k 31. 8. 1951 dán do penze (její vyplácení mu v roce 1953 bylo z téhož důvodu na pět měsíců pozastaveno)

  • politická orientace

   národně socialistická

  • odborné a zájmové organizace

   SK Židenice (předseda),
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3 u zdi, hrob č. 165-166


  • poznámky

   Zatčen v akci Albrecht der Erste dne 1. 9. 1939, vězněn v Brně na Špilberku a v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald až do osvobození v roce 1945.
   V Buchenwaldu mu nacisté jako vynikajícímu odborníkovi nabídli možnost pracovat na technických projektech (tím by se zlepšily i jeho životní podmínky), ale prof. Spazier odmítl pro nacisty pracovat.
   V roce 1955 byl ve vykonstruovaném procesu s národními socialisty odsouzen za velezradu na 7 let do vězení a k propadnutí majetku, vězněn v Brně, v Plzni na Borech, na Ilavě, v Leopoldově a Heralticích, propuštěn 1959, rehabilitován však až po smrti (1963) v roce 1970.


  • obrazy

   img4967.jpg img7481.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Otmar Chlup
   na pohřbu Otmara Chlupa hovořil starosta R. Spazier Oskar Judex
   úřadující starosta Spaziera vyzval k nástupu dovolené Leopold Reitter
   starosta města Brna R. Spazier oddával L. Reittera


  • partneři

   Marie Anna Spazierová (Šafaříková, ovdovělá Pospíšilíková)
   sňatek: 23. 9. 1933, Brno (městská rada)
   (týž den měli i církevní sňatek na Vranově)


  • rodiče

   Petr Spazier
   Matylda Spazierová (Römerová)


  • sourozenci

   Petr Spazier


  • ulice

   Hudcova
   rodný dům Máchova
   bydliště Turistická
   bydliště Riegrova
   bydliště


  • osoba na objektech

   R. Spazier
   pamětní deska: Hudcova 2/01


  • objekty

   T. G. Masaryk
   pamětní deska: Terezy Novákové 2/01
   starosta Brna, jeden z protektorů slavnosti


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • události

   11. 5. 2005
   Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností 22. 6. 1992
   Odhalení pamětní desky Dr. Ing. Rudolfu Spazierovi 12. 6. 1940
   Otevření požární ústředny
   zasloužil se, aby stavba sloužila pro potřeby požární ústředny
   1. 9. 1939
   Akce Albrecht der Erste v Brně
   zatčený v Brně
   23. 3. 1939
   Předvolání starosty města Brna Rudolfa Spaziera na gestapo
   předvolaný starosta města Brna

   další události (16)...


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17691, Matrika narozených Brno-Řečkovice, sv. Vavřinec 1871–1895, s. 238.


  • autor

   Jord, Čoup, Menš


Aktualizováno: 30. 09. 2019

Rudolf Spazier. MuMB - sbírky, inv. č. 56 616.