Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Spazier

  Prof. Ing. Dr. techn. Rudolf Spazier


  • * 2.7.1887 Brno-Medlánky – † 17.8.1963 Brno


  • vysokoškolský profesor, odborný pracovník československých státních drah, starosta města Brna v letech 1935–1939; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939; oběť politické perzekuce po roce 1948


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   V době jeho volebního období (2. 12. 1935 – 23. 3. 1939) byla (kromě jiného) dokončena stavba Kníničské přehrady (město Brno přispělo částkou 14 mil. Kč). Zasloužil se o zajištění generálního návrhu na vybudování ústřední městské kanalizační čistírny.
   Dne 15. 3. 1939 po příchodu nacistických vojsk odmítl rezignovat na svou funkci starosty města Brna a opustit svou kancelář na Nové radnici. Byl poté vystaven značnému nátlaku a podroben výslechu na gestapu 23. 3. 1939, na jehož základě mu byl zakázán vstup do budovy radnice.


  • bydliště

   Brno-Medlánky: Hudcova 2, Turistická 6,
   Brno-Královo Pole: Máchova 6, Riegrova 2


  • vzdělání

   Česká vyšší reálka v Brně,
   Česká vysoká škola technická v Brně, odbor stavební inženýrství (absolvoval v roce 1912, doktorát technických věd získal 21. 6. 1930)


  • zaměstnání

   1912–1919 česká Vysoká škola technická - asistent Ústavu stavební mechaniky
   1919–1946 České státní dráhy - vrchní stavební komisař, vrchní technický rada,
   od 1921 i externí docent Vysoké školy lesnické v Brně
   od roku 1930 doktor technických věd,
   od 31. 10. 1934 soukromý docent mechanického zkoušení stavebních hmot na České vysoké škole technické v Brně,
   řádný profesor stavebních hmot a jejich zkoušení - jmenován 23. 7. 1946 s účinností od 1. 7. 1945,
   v září 1950 mu byla z politických důvodů zakázána činnost na vysoké škole a k 31. 8. 1951 dán do penze (její vyplácení mu v roce 1953 bylo z téhož důvodu na pět měsíců pozastaveno)

  • politická orientace

   národně socialistická

  • odborné a zájmové organizace

   SK Židenice (předseda),
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3 u zdi, hrob č. 165-166


  • poznámky

   Zatčen v akci Albrecht der Erste dne 1. 9. 1939, vězněn v Brně na Špilberku a v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald až do osvobození v roce 1945.
   V Buchenwaldu mu nacisté jako vynikajícímu odborníkovi nabídli možnost pracovat na technických projektech (tím by se zlepšily i jeho životní podmínky), ale prof. Spazier odmítl pro nacisty pracovat.
   V roce 1955 byl ve vykonstruovaném procesu s národními socialisty odsouzen za velezradu na 7 let do vězení a k propadnutí majetku, vězněn v Brně, v Plzni na Borech, na Ilavě, v Leopoldově a Heralticích, propuštěn 1959, rehabilitován však až po smrti (1963) v roce 1970.


  • obrazy

   img4967.jpg img7481.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Otmar Chlup
   na pohřbu Otmara Chlupa hovořil starosta R. Spazier Oskar Judex
   úřadující starosta Spaziera vyzval k nástupu dovolené Leopold Reitter
   starosta města Brna R. Spazier oddával L. Reittera


  • partneři

   Marie Anna Spazierová (Šafaříková, ovdovělá Pospíšilíková)
   sňatek: 23. 9. 1933, Brno (městská rada), týž den měli i církevní sňatek na Vranově


  • rodiče

   Petr Spazier
   Matylda Spazierová (Römerová)


  • sourozenci

   Petr Spazier


  • ulice

   Hudcova
   rodný dům Máchova
   bydliště Turistická
   bydliště Riegrova
   bydliště


  • osoba na objektech

   R. Spazier
   pamětní deska: Hudcova 2/01


  • objekty

   T. G. Masaryk
   pamětní deska: Terezy Novákové 2/01
   starosta Brna, jeden z protektorů slavnosti


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • události

   12. 6. 2020
   Slavnost odhalení pamětní desky (80. výročí hasičské stanice)
   předválečný starosta Brna, který se zasloužil o vybudování budovy
   11. 5. 2005
   Otevření výstavy Galerie starostů a primátorů města Brna a významných osobností 22. 6. 1992
   Odhalení pamětní desky Dr. Ing. Rudolfu Spazierovi 12. 6. 1940
   Otevření požární ústředny
   starosta Brna, zasloužil se, aby stavba sloužila pro potřeby požární ústředny, v době jejího otevření byl již několik měsíců vězněn nacisty v koncentračním táboře
   1. 9. 1939
   Akce Albrecht der Erste v Brně
   zatčený v Brně

   další události (17)...


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17691, Matrika narozených Brno-Řečkovice, sv. Vavřinec 1871–1895, s. 238.


  • autor

   Jord, Čoup, Menš


Aktualizováno: 02. 07. 2020

Rudolf Spazier. MuMB - sbírky, inv. č. 56 616.