Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Mandát

  doc. PhDr. Jaroslav Mandát, CSc.


  • * 10.4.1924 Choryně (okres Vsetín) – † 27.3.1986 Brno


  • rusista a romanista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Kromě sovětských literárněvědných časopisů J. Mandát pravidelně četl západní rusistickou produkci, v knihovně FF MU na tehdejší poměry (70.–80. léta 20. století) poměrně hojně zastoupenou. Proto patřil k nejinformovanějším, jazykově kompetentním (četl kromě ruštiny francouzsky, německy, anglicky, italsky a španělsky) českým rusistům.


  • vzdělání

   I. reálné gymnázium na Starém Brně na Poříčí,
   1945–1949 FF MU v Brně - obor ruština a francouzština (1950 titul PhDr., 1960 CSc., 1963 titul doc.)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1943–1945 totálně nasazen v továrně v Hamburku a později v Kuřimi u Brna
   1949–1950 profesor na gymnáziu v Bruntále,
   1950–1952 základní vojenská služba,
   1952–1953 Masarykova univerzita v Brně - asistent na rektorátní katedře ruského jazyka,
   FF MU v Brně - katedra rusistiky (1953–1957 asistent, 1957–1964 odborný asistent)

  • odborné a zájmové organizace

   Literárněvědná společnost při ČSAV


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 15, hrob č. 476–477


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   hub


Aktualizováno: 17. 02. 2019