Internetová encyklopedie dějin Brna

Gustav Loquens

  Gustav Loquens


  • * 13.4.1907 Brno – † 2.9.1991 Stratford nad Avonou


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • vzdělání

   1923–1927 obchodní akademie,
   absolvent reálného gymnázia


  • zaměstnání

   1931–1932 účetní u firmy Kořínek,
   voják z povolání (poručík pěchoty, v roce 1935 pěší pluk 20 v Humenném)


  • poznámky

   Základní vojenská služba u 11. pozorovací letky leteckého pluku 1 TGM (1928), 26. 1. 1940 emigrace přes Slovensko, 2. 4. 1940 Bělehrad.
   Do čs. zahraničního vojska odveden 25. 4. 1940 Marseille, Francie (osobní číslo Z; F-3023), červen 1940 2. pěší pluk Francie, květen 1941 paravýcvik v Ringway, Velká Británie, březen 1943 zařazen u Zvláštní skupiny D (vysazování paraskupin).
   V lednu 1944 se přesunul do jižní Itálie, kde organizoval pobyt a vysílání zde dislokovaných výsadkových skupin, 2. 4. 1948 emigrace, příslušník CIO (československá exilová vojenská zpravodajská organizace), náčelník operačního oddělení.
   Zpracováno na základě publikace: MAREK, Jindřich, Muži z Rignway I., Cheb 2014, s. 121.


  • prameny, literatura


  • autor

   Kopin


Aktualizováno: 17. 11. 2014