Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Kratina

  doc. PhDr. Ferdinand Kratina


  • * 7.5.1885 Brno-Obřany – † 14.12.1944 Brno


  • psycholog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně,
   1903-1908 UK v Praze (obory němčina, francouzština a psychologie),
   studijní pobyty v Mnichově, Paříži a Lipsku,
   FF MU v Brně (1926 titul PhDr., 1933 titul docent)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   profesor na středních školách, nejdéle na Slovanském gymnáziu v Olomouci (1921–1934),
   dále výuka na Škole vysokých studií pedagogických a Pedagogické akademii,
   Psychologický ústav na FF MU v Brně (spolupráce od roku 1926)

  • politická orientace

   demokrat, člen Strany práce dr. Stránského

  • odborné a zájmové organizace

   člen redakčního kruhu časopisu Psychologie


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H3, hrob č. 180


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   hub


Aktualizováno: 07. 01. 2020