Internetová encyklopedie dějin Brna

Jessie Kocmanová

  doc. PhDr. Jessie Kocmanová, CSc.


  • * 5.10.1914 Edinburg (Velká Británie) – † 19.12.1985 Brno


  • docentka dějin anglické a americké literatury na filozofické fakultě MU v Brně, překladatelka, zakladatelka dramaturgické skupiny Gypsywood Players (divadelní skupina studentů anglistiky FF MU)


  • rodné jméno

   Scottová


  • zajímavé okolnosti

   Jessie Kocmanová měla měla jasnou představu, jak by se měla vyučovat literatura, zcela odlišnou od standartního českého postupu. Nepreferovala letopočty a názvy knih, ale představovala autory a jejich dílo prizmatem svých osobních poznatků. Úsudky se zakládaly na hlubokých znalostech literatury, její vlastní knihovna obsahovala na pět tisíc svazků, většina z nich s desítkami vepsaných komentářů a poznámek.


  • bydliště

   Brno (od roku 1945)


  • vzdělání

   1933–1937 Univerzita v Edinburku - anglický jazyk a literatura (1948 titul PhDr., 1963 CSc., 1966 docentka anglické literatury)


  • dílo

   - režírovala legendární představení Sen noci svatojánské v zahradě Anglického institutu v Pisárkách (1947)
   - první produkce divadelní skupiny Gypsywood Players od roku 1965
   - příspěvky do periodik Victorian Poetry a Modern Quarterly


  • zaměstnání

   sociální pracovnice Československého červeného kříže ve Velké Británii (1944–1945),
   1945–1985 FF MU v Brně - katedra anglistiky a amerikanistiky

  • politická orientace

   Komunistická strana Velké Británie (od roku 1943),
   Komunistická strana Československa (od roku 1945)

  • odborné a zájmové organizace

   Rada československých žen,
   Kruh moderních filologů


  • hrob

   hřbitov v Olomučanech (okres Blansko), hrob číslo 16


  • poznámky

   Její pozůstalost je uložena v Moravském zemském muzeu. Obsahuje korespondenci s přáteli ze Skotska, biografický materiál (rodný list, cestovní pas z roku 1944), různé časopisy vydávané ve Velké Británii československými ženami, např. Československá žena, International Women’s Day.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Vincenc Kocman
   sňatek: 20. 6. 1941


  • související odkazy

   The Gypsywood Players


  • autor

   hub, Menš


Aktualizováno: 17. 02. 2020