Internetová encyklopedie dějin Brna

Vilém Blažek

  Vilém Blažek


  • * 2.4.1900 Kroměříž – † 7.12.1974 Brno


  • sbormistr, pedagog, klavírista a skladatel


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno-Žabovřesky, Jelínkova 14


  • vzdělání

   1920–1924 studium na konzervatoři v Brně - varhany u E. Treglera,
   studium na mistrovské škole u J. Suka (do roku 1929)


  • zaměstnání

   pedagog na hudební škole Besedy brněnské v Brně (1927–1945),
   pedagog na konzervatoři v Brně (od roku 1940, s přestávkami až do roku 1958),
   ředitel Střední pedagogické hudební školy,
   pedagog na Janáčkově hudební škole v Břeclavi (1951–1955)

  • odborné a zájmové organizace

   sbormistr pěveckého a hudebního spolku Dvořák ve Zlíně,
   hra na klavír a varhany


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 23, řada 2, hrob č. 29


  • poznámky

   Jako skladatel se nejvíce uplatnil v kantátových skladbách, v písňové a sborové tvorbě.
   Přednášel v hudebním kursu brněnské Hudební Besedy.
   Prof. Blažek improvizoval čtyřhlasé dvojité fugy podle našeho zadání, formálně naprosto přísně a přitom velmi nápaditě.

   Vilém Blažek byl hluboce věřící.
   Byl vdovec, měl dospělého syna, který byl hluchoněmý. Z tohoto důvodu se Vilém Blažek naučil znakové řeči hluchoněmých.

   Byl zakladatelem (1949) a ředitelem školy, která v 50. letech byla jakousi alternativní konzervatoří v Brně, jmenovala se Hudební pedagogická škola J. Kvapila.
   Škola měla obsazenu i budovu na Hilleho ulici č. 1. Zde, v nejvyšším poschodí, v jedné místnosti původního bytu, bydlel pan ředitel Vilém Blažek, v dalších místnostech byly učebny.
   V obou budovách sídlila jak Hudební pedagogická škola, tak i ZUŠ - tenkrát se tyto školy jmenovaly jen "Hudební škola".
   (Část informací k tomuto heslu upřesnil pan Pavel Slezák, děkujeme.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Eduard Tregler
   profesor Zdeněk Zouhar
   student


  • rodiče

   Josef Blažek


  • ulice

   Jelínkova
   bydliště v letech 1937–1974


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Fl, MŠ


Aktualizováno: 02. 12. 2018