Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Žáček

  JUDr. Jan Žáček


  • * 31.5.1849 Čertoryje (dnes Charváty) u Olomouce – † 4.10.1934 Brno


  • advokát, politik, ministr a novinář


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Žáček představoval nejvýraznější a nejnadanější osobnost konzervativní politiky na Moravě.
   Po převratu roku 1918 se stáhl z politického života. Jeho úmrtím se definitivně uzavřela kapitola staročeské politiky na Moravě.


  • vzdělání

   gymnázium v Olomouci,
   právnická studia na univerzitách ve Vídni a Praze (v roce 1876 promován doktorem práv)


  • zaměstnání

   právnickou praxi započal v olomoucké advokátní kanceláři staročeského vůdce Josefa Fanderlika,
   roku 1880 si otevřel vlastní advokátní kancelář v Olomouci a brzy vynikl jako obhájce v trestních záležitostech,
   1885–1911 poslanec říšské rady (1901–1907 druhý a 1907–1908 první místopředseda poslanecké sněmovny říšské rady),
   1887–1918 poslanec moravského zemského sněmu (1902–1906 druhý, 1906–1908 první náměstek moravského zemského hejtmana),
   od listopadu 1908 do října 1909 český ministr-krajan v předlitavské vládě,
   1912–1918 člen panské sněmovny

  • politická orientace

   od 70. let 19. století čelný představitel Národní strany (staročechů) na Moravě

  • odborné a zájmové organizace

   roku 1893 stál u založení Národního klubu v Brně (základní organizační jednotka moravských staročechů),
   1895–1916 předseda moravského výkonného výboru Národní strany,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 1, hrob č. 96-98


  • prameny, literatura


  • děti

   Božena Stehlíková (Žáčková)
   Antonín Žáček


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Jis, Jord


Aktualizováno: 26. 05. 2020