Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Kabeláč

  R. D. Mgr. Jan Kabeláč


  • * 2.2.1937 Brno – † 18.8.2015 Brno


  • římskokatolický kněz, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně


  • vzdělání

   26. června 1960 v Litoměřicích vysvěcen na kněze

  • jiné pocty

   v roce 2007 mu biskup brněnský Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze medaili sv. Petra a Pavla


  • zaměstnání

   po tříměsíční službě kooperátora v Tišnově vykonal základní vojenskou službu a od roku 1962 pak působil jako kooperátor postupně v Telči, v Jaroměřicích nad Rokytnou, v Jihlavě u sv. Jakuba a v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích

   od roku 1973 administrátor v Prušánkách, o dva roky později v Litobratřicích s excurrendy Troskotovice a Jiřice

   od roku 1981 ve Vranově nad Dyjí s excurrendy Lančov a krátce Štítary

   roku 1990 se stal farářem v Břeclavi – Poštorné

   1. září 1992 byl ustanoven II. dómským vikářem, kustodem katedrály a farářem v Brně na Petrově,
   v letech 1993–1999 vykonával navíc funkci vikáře brněnského

   27. listopadu 1994 jmenován kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně

   v letech 1996–2002 působil navíc jako soudce Diecézního církevního soudu v Brně a v letech 2000–2002 jako rektor kostela sv. Michala v Brně

   od roku 2006 administrátor, později farář v Brně na Křenové a od roku 2013 vypomáhal v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96 (kanovnická hrobka), skup. 13, hrob č. 1–6


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel sv. Michala a klášter dominikánů
   Dominikánské náměstí
   místo jeho působení v duchovní správě v letech 2000–2002
   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo jeho působení v duchovní správě v 70. letech 20. století a od roku 2013
   Katedrála sv. Petra a Pavla
   Petrov
   místo jeho působení v duchovní správě
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   7. 3. 1296
   Založení svatopetrské kapituly
   kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně v letech 1994–2015


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 03. 01. 2018