Internetová encyklopedie dějin Brna

Anna Steinová

  Anna Steinová


  • * 10.12.1869 Zdounky (okres Kroměříž) – † po 15.10.1942 Treblinka (Polsko)


  • velkoobchodnice, podnikatelka v papírnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • rodné jméno

   Birnbaumová

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynula


  • bydliště

   Brno (poslední bydliště před transportem)


  • odborné a zájmové organizace

   po úmrtí manžela Stanislava (1926) se jako univerzální dědička stala veřejnou společnicí firmy,
   v roce 1927 byl předmět podnikání rozšířen o výrobu papírnického zboží (např. sáčků, baliva a štítků k označování zboží),
   roku 1936 ze společnosti vystoupil příbuzný Ernst Birnbaum a prokura firmy byla udělena dceři Gretě, která se téhož roku stala spolu se svou starší sestrou Rosou veřejnou společnicí firmy

   po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu,
   v roce 1942 byla vynuceným prodejem arizována obchodníkem z Moravského Krumlova (okr. Znojmo),
   majitelky a společnice byly odvezeny transportem v letech 1941 a 1942 do Terezína, a poté do koncentračních táborů, kde zahynuly

   po osvobození Československa v roce 1945 byla nad firmou jako německým majetkem zavedena národní správa,
   v roce 1949 byla firma znárodněna a její majetková podstata byla zapojena do Narpy, n. p., Praha,
   firma S. Stein byla vymazána z obchodního rejstříku z moci úřední až roku 1952


  • poznámky

   deportována 31. 3. 1942 transportem Af-748 z Brna do Terezína, odtud dne 15. 10. 1942 transportem Bv-778 do Treblinky, zahynula


  • prameny, literatura


  • partneři

   Stanislaus Stein


  • děti

   Rosa Stern (Stein)
   Margarethe/Grete Stern (Stein)


  • rodiče

   Moriz Birnbaum
   Rosa Birnbaumová (Seidlová)


  • události

   31. 3. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Af"
   v transportu měla číslo 748


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 29. 02. 2020