Internetová encyklopedie dějin Brna

Irene Windholzová

  Irene Windholzová


  • * 26.12.1873 Vídeň (Rakousko) – † po 15.10.1942 Treblinka (Polsko)


  • podnikatelka v octárenství, výrobě lihovin a nealkoholických nápojů; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • rodné jméno

   Fleschmannová

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynula


  • bydliště

   Brno (poslední bydliště před transportem)


  • zaměstnání

   po úmrtí manžela Josefa Windholze v roce 1929 vstoupila se synem Hansem jako veřejná společnice do firmy B. et L. Windholz - předmětem podnikání byla výroba rosolky, likérů, rumu a octa (od roku 1920 ještě výroba ovocných šťáv a lihuprostých nápojů),
   po okupaci Československa byla do firmy jako židovského majetku dosazena vnucená správa,
   po osvobození v roce 1945 byla firma považována za německý majetek a byla do ní zavedena národní správa,
   v roce 1948 byl podnik znárodněn a její majetková podstata začleněna do Moravských lihovarů a octáren, n. p. Brno


  • poznámky

   odvezena transportem Ae-187 dne 29. 3. 1942 z Brna do Terezína a odtud dne 15. 10. 1942 transportem Bv-623 do Treblinky, zahynula


  • prameny, literatura


  • partneři

   Josef recte Pejsach Windholz
   sňatek: 15. 2. 1899, München (Německo)


  • děti

   Hans Windholz
   Hildegarda Herzmannová (Windholzová)


  • události

   29. 3. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ae"
   v transportu měla číslo 187


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 29. 07. 2020