Internetová encyklopedie dějin Brna

František Siard Nevrkla

  P. František Siard Nevrkla, OPraem.


  • * 11.9.1911 Nová Říše (okres Jihlava) – † 21.2.1943 Osvětim


  • premonstrát, římskokatolický kněz; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   za pomoc vězněným spolukněžím ubit dozorci koncentračního tábora

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno, Nopova 86–88


  • vzdělání

   studium s pomocí kláštera v Nové Říši nejprve na gymnáziu v Moravských Budějovicích, poté v Brně, 16. 6. 1933 maturita s vyznamenáním na státním československém gymnáziu Legionářská (dnes třída Kpt. Jaroše),
   11. 7. 1933 vstup do řádu premonstrátů v Nové Říši, časné sliby 12. 7. 1933, slavné sliby 15. 8. 1937,
   studium teologie, nejprve od roku 1934 v Praze, dokončení studia v Brně,
   5. 7. 1938 vysvěcen na kněze v katedrále na Petrově (svěcení udělil brněnský biskup ThDr. Josef Kupka)

  • vyznamenání a pocty

   bronzová medaile "Orel zásluze" in memoriam (rozhodnutí Předsednictva Čs. Orla z 2. 4. 1947)

  • jiné pocty

   jeho jméno je připomenuto na pomníku obětí 2. světové války před klášterem v Nové Říši


  • zaměstnání

   od 1. 8. 1938 ustanoven jako zábrdovický kaplan pro kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích

  • odborné a zájmové organizace

   Československý Orel (Jednota Brno II, Brno-Židenice, vzdělavatel)


  • hrob

   hřbitov v Nové Říši (kenotaf)

  • pojmenováno

   jeden ze zvonů kostela sv. Cyrila a Metoděje (Siard)


  • poznámky

   Vzdělavatel jednoty Československého Orla Brno II, Brno-Židenice, kde žil od roku 1938 do zatčení.
   Zatčen v souvislosti s perzekucí řádu premonstrátů 14. června 1942, uvězněn s novoříšskými konventuály v Kounicových kolejích. Odtud byl v lednu 1943 poslán společně se spolubratry do koncentračního tábora v Osvětimi. V koncentračním táboře se pečlivě a obětavě staral o staré členy řádu, zvláště o nemocného opata, proto dozorci ubit.
   Jeho matka zemřela v roce 1952.
   Zřídkaveselý a kol. uvádějí datum narození 7. 9. 1911.


  • obrazy

   img0149.jpg


  • pojmenované ulice

   Nevrklova (Židenice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Kupka
   brněnský biskup, vysvětil P. Nevrklu na kněze


  • ulice

   Nopova
   bydliště


  • osoba na objektech

   P. S. F. Nevrkla
   pamětní deska: Nopova 86-88/01


  • stavby

   Kostel sv. Cyrila a Metoděje
   Gajdošova 99/2684
   místo jeho působení; jeden ze zvonů kostela nese jeho jméno Siard


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Ma


Aktualizováno: 16. 02. 2019

František-Siard Nevrkla. MuMB - sbírky, inv. č. 152 875.