Internetová encyklopedie dějin Brna

Alfred Wiesner

  Alfred Wiesner


  • * 12.5.1862 Dambořice (okres Hodonín) – † po 15.10.1942 Treblinka (Polsko)


  • podnikatel v knihtisku; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Od roku 1886 spolu s bratrem Bernátem vlastnil koncesi na prodej papíru a psacích potřeb v Malackách. Později tamtéž společně vybudovali i tiskárnu na tiskopisy.
   V roce 1899 se poprvé objevil v brněnském adresáři jako obchodník papírem, psacími potřebami a tiskopisy na Ottgasse 9 (dnes ulice Ponávka). V roce 1911 svůj podnik přestěhoval do centra města na prestižní adresu ve Veselé ulici č. 37.
   Roku 1909 mu bylo uděleno domovské právo. Se svou rodinou se usadil v dnešní ulici Antonína Slavíka 10.
   V roce 1918 se stal majitelem domu na Pekařské ulici 10, po stavebních úpravách tohoto domu, které byly dílem jeho syna Ernsta. Do tohoto domu v roce 1920 se svou rodinou přesídlil a přemístil tam i svůj obchod papírem, psacími potřebami, tiskopisy a dalším zbožím (rok poté si zde otevřel i tiskárnu).
   Bratr jeho otce – Julius von Wiesner (* 20. 1. 1838 Čechyně u Vyškova + 9. 10. 1916 Vídeň) byl řádným profesorem botaniky na univerzitě ve Vídni (1873–1909), jejím rektorem (1898/1899), spolupracovníkem G. Mendela v augustiniánském klášteře v Brně a spoluzakladatelem vědy o genetice. V roce 1909 byl povýšen do rytířského stavu. V budově Technické univerzity ve Vídni se nachází jeho portrétní busta.

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Malacky čp. 247 (Slovensko)

   Brno:
   - Ottgasse (Ottova) (dnes Ponávka 9)
   - Stadthofplatz (dnes Šilingrovo náměstí 3)
   - Rennergasse (dnes Běhounská 4/6)
   - Beischlägergasse (dnes Antonína Slavíka 10)
   - Bäckergasse (dnes Pekařská 10)


  • zaměstnání

   obchodní cestující, obchodník papírnickým zbožím a kancelářskými potřebami,
   jako majitel tiskárny obdržel 29. 10. 1918 tiskařskou koncesi od Moravského místodržitelství v Brně,
   firma se dostala roku 1935 do konkurzu

   po okupaci Československa a příchodu nacistů byla do firmy jako židovského majetku zavedena vnucená správa,
   v roce 1941 byla firma zlikvidována a vymazána z obchodního rejstříku


  • poznámky

   Z Brna převezen dne 29. 3. 1942 transportem Ae-48 do Terezína, odtud dne 15. 10. 1942 transportem Bv-598 do Treblinky, kde zahynul.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Berta Wiesner (Winterová)
   sňatek: 17. 10. 1887, Uherský Ostroh


  • děti

   Ernst Wiesner
   Gustav Wiesner
   Erwin Wiesner
   Robert Wiesner
   Mathilda Schlesinger (Wiesner)


  • ulice

   Stadthofplatz - U městského dvora
   bydliště (dnes Šilingrovo náměstí) Rennergasse
   bydliště (dnes Běhounská) Bäckergasse - Pekařská
   bydliště (dnes Pekařská) Ottgasse (Ottova)
   bydliště (dnes Ponávka) Beischlägergasse
   bydliště (dnes Antonína Slavíka)


  • události

   29. 3. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ae"
   v transportu měl číslo 48


  • autor

   Lk, Menš, Jord


Aktualizováno: 21. 12. 2018