Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Pozdník

  Jaroslav Pozdník


  • * 24.12.1889 Horní Heřmanice (okres Ústí nad Orlicí) – † 9.10.1958 Brno


  • učitel v Brně


  • nej...

   Československo: autor první speciální učebnice českého jazyka v bodovém písmu

  • zajímavé okolnosti

   jeho „Krátká česká mluvnice pro ústavy nevidomých“ je první speciální učebnicí českého jazyka v bodovém písmu


  • bydliště

   Brno-Žabovřesky, Husgasse - Husova 1


  • vzdělání

   obecná škola v Hnátnicích,
   měšťanská škola v Chotěboři,
   reálka v Pardubicích, později v Kostelci nad Orlicí, učitelský ústav v Brně (roku 1911 učitelská aprobace),
   v roce 1907 absolvoval kurz těsnopisu a v roce 1910 kurz kreslení


  • dílo

   Krátká česká mluvnice pro ústavy nevidomých, (Brno 1937)


  • zaměstnání

   výpomocný učitel v Brně-Komíně (1909),
   učitel v Brně-Žabovřeskách (doloženo v březnu 1919),
   učitel na Zemském ústavu pro výchovu nevidomých v Brně (od 2. 10. 1919),
   od 1. 5 1942 ředitel ústavní školy (funkce se vzdal po roce 1945),
   od února 1948 zaměstnanec Ústavu pro zvelebování živností v Brně,
   koncem prosince 1949 odešel do důchodu

  • odborné a zájmové organizace

   Podpůrný spolek samostatných slepců v Brně (jeden ze zakládajících členů),
   Na úsvitě (od roku 1938 redaktor časopisu určeného pro nevidomé školáky)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 4, hrob č. 228–229


  • poznámky

   „Pedagog Jaroslav Pozdník byl svéráznou osobností. Příliš lpěl na pouhém memorování učiva, ale mnohé poučky, které své žáky naučil, jim natrvalo ulpěly v paměti. Svoje žáky viděl rád hezky upravené. Pokud zjistil, že není ze strany rodičů v tomto směru o někoho dobře postaráno, daroval mu některé kusy ošacení.
   Od začátku svého působení v ústavu nevidomých seznamoval žáky se světovou literaturou, jako jediný učitel jim soustavně předčítal i nejnovější českou beletrii. Dal jim dobré základy zájmu o literaturu.
   Jako divadelní ochotník se se svými nevidomými žáky ujal nacvičování divadelních představení, která všestranně přispívala k rozvoji osobnosti nevidomého.
   Jeho žáci na něho rádi vzpomínají, protože již tehdy věděli, že k nim přilnul.“ (Těmito slovy charakterizoval svého učitele Josef Smýkal.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Otakar Hájek
   O. Hájek by jedním ze svědků sňatku J. Pozdníka


  • partneři

   Marie Pozdníková (Lavická)
   sňatek: 3. 3. 1919, Tišnov


  • rodiče

   Čeněk Pozdník
   Emilie Pozdníková (Švestková)


  • ulice

   Husgasse - Husova
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 11. 01. 2019