Internetová encyklopedie dějin Brna

Alfons Sovadina

  MUDr. Alfons Sovadina


  • * 29.9.1882 Přílepy (okres Kroměříž) – † 12.4.1964 Brno


  • lékař, ředitel Sociálních ústavů města Brna


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   jako odborný garant přispěl k výstavbě moderního ústavu pro staré a nemocné občany - Chorobince města Brna (1934–1936), zajímal se o homeopatii


  • bydliště

   Brno–Bohunice, Na padělkách 100,
   Ostopovice č. 44, okr. Brno-venkov (dnes Vinohradská 1)


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1904 maturita),
   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1904 – 29. 4. 1910)

  • jiné pocty

   za přínos k vybudování moderního ústavu pro staré a nemocné občany a jeho dlouholeté vedení mu byl přiznán úřední titul "vrchní zdravotní rada"


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1910–1912 chirurgické odd. vojenské posádkové nemocnice ve Vídni (sekundární lékař),
   1912–1914 dělostřelecká škola Wien-Traiskirchen (vedoucí lékař a lektor pro zdravovědu),
   1914–1917 šéflékař mobilní polní nemocnice,
   1917–1918 Telegrafní pluk ve St. Hypolitu - vrchní lékař (služba u nemocenské pokladny tamtéž),
   1919 vojenský lékař čsl. armády na Ostravsku a Slovensku,
   1919–1921 záložní nemocnice Červeného kříže v Praze–Karlíně,
   1921–1939 vedoucí lékař a poté ředitel Chorobince města Brna,
   1939 předčasně penzionován, soukromá lékařská praxe v Ostopovicích


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 70, hrob č. 382–383


  • poznámky

   Po vypuknutí 2. světové války převzala celý areál ústavu v prosinci 1941 německá armáda a zřídila tam vojenskou nemocnici. Chovanci chorobince byli přemístěni jednak do Kuřimi, jednak do sirotčince milosrdných sester sv. Vincence z Pauly na Veslařské ulici.
   Po válce byl ústav znovu otevřen, ale po nastolení komunistické diktatury v roce 1948 došlo k zestátnění léčebných a sociálních zařízení a v důsledku toho nastal v letech 1949–1952 přechod chorobince na zařízení nemocničního charakteru. O celý areál chorobince projevila zájem Fakultní nemocnice v Brně a roku 1952 jí byl chorobinec předán.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Drahomíra Sovadinová (Dufková)
   sňatek: 25. 10. 1925, Brno


  • děti

   Alfons Sovadina
   Milan Sovadina
   Božena Měrková (Sovadinová)
   Petr Sovadina
   Ludmila Hladilová (Sovadinová)


  • rodiče

   Petr Sovadina
   Anna Sovadinová (Páleníčková)


  • ulice

   Na padělkách
   bydliště v letech 1934–1939 (dnes Jihlavská)


  • stavby

   Fakultní nemocnice s poliklinikou
   Jihlavská 20/340
   lékař, ředitel Sociálních ústavů města Brna
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   28. 10. 1934
   Slavnostní otevření Sociálních ústavů města Brna
   ředitel, zasloužil se o výstavbu


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Rč, Menš


Aktualizováno: 19. 02. 2019