Internetová encyklopedie dějin Brna

Vojtěch Václav Málek

  P. Vojtěch Václav Málek, OH


  • * 20.8.1927 Slavíkov u Havlíčkova Brodu – † 9.11.2016 Brno


  • milosrdný bratr, římskokatolický kněz, provinciál Českomoravské provincie Hospitálského řádu svatého Jana z Boha – Milosrdných bratří v letech 2004–2007


  • vzdělání

   gymnázium v Chotěboři,
   v roce 1968 začal studovat teologii na Teologické fakultě v Litoměřicích,
   23. června 1973 v pražské katedrále sv. Víta přijal od tehdejšího biskupa Mons. Štěpána Trochty kněžské svěcení


  • zaměstnání

   23. 7. 1946 vstoupil do řádu sv. Jana z Boha v Praze, 8. 12. 1947 složil do rukou p. provinciála Jančaříka své první sliby, (spolu s ním skládal své první sliby i br. Ladislav Josef Kronich),
   od roku 1949, po delší službě na krční ambulanci a v laboratoři, nastoupil na dvouletou základní vojenskou službu do Chodové Plané jako zdravotník,
   po návratu z vojny 9. 12. 1951 složil v pražském kostele sv. Šimona a Judy své slavné sliby, poté pracoval 8 let na operačních sálech jako instrumentář, později jako pomocník pro anesteziology,
   16. 7. 1960 musel na příkaz komunistického režimu se svými spolubratry pražskou nemocnici a konvent opustit, tehdejším církevním tajemníkem byl poslán do Milešova u Lovosic, kde pracoval jako rehabilitační pracovník,
   po vysvěcení na kněze v roce 1973 byl poslán na Plzeňsko, pobyt v konventu milosrdných bratří mu byl režimem zakázán, od 1. 11. 1973 do 27. 8. 1990 sloužil ve farnosti Těnovice, okres Plzeň-jih,
   až v roce 1990 se mohl vrátit do Letovic, kde působil v konventu jako magistr kandidátů a noviců, v letech 1995–2004 zde byl převorem a provinčním rádcem,
   na provinční kapitule v roce 2004 byl zvolen provinciálem Českomoravské provincie se sídlem v Brně, ve funkci byl do roku 2007,
   od roku 2007 pokračoval ve správě kostela sv. Leopolda v Brně, navštěvoval nemocné v nemocnici Milosrdných bratří


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 13, hrob č. 40–44


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ladislav Josef Kronich
   řeholní spolubratr


  • stavby

   Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
   Vídeňská
   místo jeho působení v duchovní správě
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   24. 6. 2013
   Slavnostní požehnání a otevření nově zrekonstruovaných prostor v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně
   kněz, který sloužil mši svatou


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 03. 01. 2018