Internetová encyklopedie dějin Brna

Viktor Merz

  Ing. Viktor Merz


  • * 28.7.1891 Brno – † po 1950 patrně Velká Británie


  • průmyslník v chemické výrobě; hudební skladatel; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje
   otec osobnosti: Josef Helmut Merz


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Velká Británie


  • zajímavé okolnosti

   Hudební pozůstalost je uložena v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně.
   Většina Merzových skladeb vznikla v desátých a dvacátých letech 20. století. Jeho skladby byly nezřídka provozovány na koncertech Brünner Musikverein a Brünner Philharmoniker.


  • bydliště

   Brno:
   - Giskra-Strasse - Giskrova 3
   - třída Legionářů 32


  • vzdělání

   vystudoval inženýrství chemie


  • dílo

   Je autorem:
   - písňových cyklů (Orchestergesänge, op. 2 věnované Richardu Straussovi; Die unendliche Woge, op. 11 na čínskou poezii v německém přebásnění Klabunda; dále písňové cykly mj. na texty Christiana Morgensterna, Grety Bauer-Schwind aj.)
   - mužských sborů, komorních skladeb (klavírní kvintet, op. 5; smyčcový kvartet, op. 14)
   - scénické hudby (k Büchnerově hře Leonce und Lena; ke Klabundově hře Kreidekreis)
   - orchestrálních skladeb (Eine Komödien-Ouverure, op. 6; Symphonischer Prolog, op. 8) či kantáty Natur, op. 9 (provedena v rámci 52. Tonkünstlerfestu v Düsseldorfu roku 1922).


  • zaměstnání

   roku 1918 se stal veřejným společníkem rodinné firmy (Extraction Josef Merz, česky Extrakce Josef Merz) - byl v ní zaměstnán jako technický úředník, později (po úmrtí otce Josefa Merze) se stal majitelem továrny,
   firma byla zapsána jako podnik jednotlivce

   počátkem okupace Československa byla prodána za 603 000 Korun Dr. Karlu Matejkovi na základě kupní smlouvy ze 24. března 1939, kterou podepsala manželka Marie,
   jako majitel byl Viktor Merz v obchodním rejstříku vymazán a v srpnu 1939 byl zapsán nový majitel,
   po odchodu z republiky se usídlil s celou rodinou v Burton upon Trent ve Velké Británii, kde s pomocí přátel založil nejdříve roku 1940 Merz Patents Ltd a o rok později Burton Extractors Ltd.

   po osvobození Československa v roce 1945 byla firma jako německý majetek dána pod národní správu a později znárodněna - majetková podstata byla začleněna již 24. října 1946 do firmy Synthesia, chemické závody, n. p. Praha

   původní majitel Viktor Merz, pobývající ve Velké Británii, podal roku 1946 prostřednictvím právního zástupce žádost o restituci svého majetku, které však nebylo vyhověno

  • odborné a zájmové organizace

   ve Velké Británii byl členem místního (v Burton upon Trent) Rotary Clubu, kde opakovaně přednášel o Československu


  • poznámky

   Viktor Merz hudbu studoval u Karla Frotzlera na Hudební škole Brněnského hudebního spolku (Brünner Musikverein) a následně skladbu na k.k. Akademie für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (u Roberta Fuchse, Franze Schrekera a Franze Schmidta).
   Odveden do čs. zahraničního vojska 23. 1. 1940 ve Velké Británii, osobní číslo Z; S-140.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Merzová (Epsteinová)
   sňatek: 7. 12. 1924, Brno (israel. matrika)


  • děti

   Josef Helmut Merz
   Felix Merz


  • rodiče

   Josef Merz
   Franziska Merzová (Najmonová)


  • sourozenci

   Ludmila Kramerová (Merzová)


  • ulice

   Giskra-Strasse - Giskrova
   rodný dům (dnes Kounicova) třída Legionářů
   bydliště doložené v roce 1924 (dnes třída Kpt. Jaroše)


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 19. 01. 2019