Internetová encyklopedie dějin Brna

Julius Lappert

  Julius Lappert


  • * 6.10.1895 Falknov (dnes Sokolov) – † po 6.9.1943 Osvětim (Polsko)


  • podnikatel v mydlářství; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno (poslední bydliště před transportem)


  • zaměstnání

   původně židovský obchodní zástupce, požádal se společníky, švagrem Albertem Kohnem, chemikem v Brně, a Brunem Beranem, akademickým malířem, roku 1924 Zemský soud v Brně o zápis firmy Brünner Seifenfabrik Mira, Gesellschaft m. b. H., česky Brněnská továrna na mýdlo Mira, spol. s r. o., do obchodního rejstříku pro společnost,
   společnost byla založena s kmenovým kapitálem 180 000 Kč, sídlo měla v Lazaretní ulici č. 5 - předmětem podnikání byla výroba mýdel všeho druhu, obchod mýdlem a výroba kosmetických, farmaceutických a chemicko-technických předmětů,
   Julius Lappert se podílel na společnosti vkladem ve výši 20 000 Kč

   v červnu 1925 Bruno Beran ze společnosti vystoupil a svůj podíl postoupil zbývajícím společníkům, kteří se rozhodli z důvodů finančních problémů firmu zrušit,
   výmaz byl proveden až roku 1937 po vyřízení všech finančních závazků


  • poznámky

   deportován z Brna 23. 3. 1942 transportem Ad-370 do Terezína, odtud dne 6. 9. 1943 transportem Dm-2847 do Osvětimi, zahynul


  • prameny, literatura


  • osoby

   Bruno Beran
   společník firmy Brněnská továrna na mýdlo Mira, spol. s r. o Albert Kohn
   společník firmy Brněnská továrna na mýdlo Mira, spol. s r. o


  • partneři

   Cornelie/Nelly Lappert (Beran)
   sňatek: 1922, Praha


  • děti

   Martin Josef Lappert
   Michael Franz Lappert


  • rodiče

   Moriz Lappert
   Paula Lappert (Kohn)


  • sourozenci

   Berta Kohn (Lappert)


  • události

   23. 3. 1942
   Transport židovských občanů z Brna s označením "Ad"


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 09. 03. 2020