Internetová encyklopedie dějin Brna

Milan Stehlík

  Prof. Ing. arch. Milan Stehlík, CSc.


  • * 2.5.1960 Havlíčkův Brod – † 20.1.2008 Brno


  • architekt, profesor na FA VUT v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   Střední průmyslová škola stavební v Brně,
   Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně,
   1990–1991 projekční stáž u prof. I. Kolečka v Lausanne,
   v roce 2007 jmenován profesorem


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   architekt

   FA VUT v Brně:
   - od roku 1989 odborný asistent na Katedře architektonické tvorby obytných a občanských staveb
   - od roku 2006 profesor

  • odborné a zájmové organizace

   člen České komory architektů,
   od roku 1999 člen Akademického senátu Fakulty architektury


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 38, hrob č. 222


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 12. 01. 2019