Internetová encyklopedie dějin Brna

Miloš Vrtěl

  MVDr. Miloš Vrtěl, CSc.


  • * 8.3.1926 – † 7.12.1985


  • veterinář, pedagog na VŠV v Brně, vědec v oboru reprodukce hospodářských zvířat


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   Vysoká škola veterinární v Brně (1953)

  • jiné pocty

   Přibylova medaile VŠV v Brně,
   Bronzový odznak Brigády socialistické práce,
   Čestné uznání za úspěšnou odborářskou činnost a za spolupráci s veterinární nemocnicí k 25. výročí zestátnění veterinární služby,
   Čestné uznání VŠV za dlouholetou a obětavou práci na úseku pedagogickém a vědeckovýzkumném,
   a další


  • zaměstnání

   1952 neodborný asistent na porodnické klinice,
   1953 odborný asistent na porodnicko-gynekologické klinice katedry reprodukce hospodářských zvířat a chirurgie VŠV v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen Oborové komise pro reprodukci hospodářských zvířat Výzkumného ústavu veterinárního lékařství,
   člen komise Státní veterinární správy pro hybridizaci prasat


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 43, hrob č. 438–439


  • poznámky

   Za dob studií se stal akademickým mistrem v golfu, vynikal také v košíkové. Patřil k zakladatelům hudebního souboru na VŠV v Brně. Ve hře na bicí nástroje se vypracoval na takovou úroveň, že úspěšně působil i v několika brněnských profesionálních hudebních souborech.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Za MVDr. Milošem Vrtělem, CSc."


  • osoby

   Emil Přibyl
   profesor MVDr. Miloše Vrtěla, CSc. na VŠV v Brně


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 13. 05. 2018