Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel František Šesták

  P. Pavel František Šesták


  • * 5.1.1916 Brno-Líšeň – † 23.1.1976


  • kněz, politický vězeň


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   teologické učiliště v Brně (studia nedokončil),
   do roku 1936 gymnázium v Brně,
   od roku 1936 studia bohosloví v Brně,
   v roce 1941 kněžské svěcení


  • zaměstnání

   1941–1950 kaplan starobrněnského kláštera,
   1955–1956 dělník v Kovopodniku města Brna,
   1956–1960 kooperátor římsko-katolického farního úřadu v Rajhradě

  • politická orientace

   ČSL (do roku 1948)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5, hrobka řádu augustiniánů


  • poznámky

   Do augustiniánského řádu vstoupil v roce 1936.
   Při Akci K v dubnu 1950 nebyl na rozdíl od ostatních řeholníků internován, protože v tu dobu měl vyučování náboženství a tak nebyl v klášteře. Poté, co se dozvěděl o vyklizení kláštera, se začal skrývat a to v Brně u sester Anny a Milady Lhotských. Šestákovi známí mu nabídli pomoc s útěkem do zahraničí, to však P. Šesták odmítl. Za skrývání byl v srpnu 1954 zatčen.
   Soudní proces proběhl v únoru 1955 před Lidovým soudem trestním v Brně. P. Šesták ve své obhajobě uvádí, že se skrýval kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu a že zprvu nevěděl o internaci svých spolubratří. Za trestný čin nepřátelské jednání proti republice a maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi byl odsouzen na 18 měsíců vězení. Propuštěn byl díky amnestii prezidenta A. Zápotockého už po 3 měsících. Nejprve vykonával civilní zaměstnání, souhlas k návratu do duchovní správy mu byl udělen za dobré chování v září 1956. Následně pracoval jako kooperátor v Rajhradě.
   V listopadu 1960 byl s P. Martincem, P. Gabrielem, Josefem Jančíkem a ThDr. Vítězslavem Pazderkou znovu zatčen. Důvodem byly hovory o tehdejších poměrech v katolické církvi, návštěvy opata řádu P. Švandy v Charitním kněžském ústavu na Moravci a snahy o náboženskou výchovu mládeže. Podle obžaloby se tedy jednalo o pokračování řádového života, což bylo protizákonné. P. Šesták měl být organizátorem této trestné činnosti, proto byl celý proces označován jako proces Šesták a spol. Za trestný čin podvracení republiky byl P. Šesták odsouzen k 3 letům vězení. Propuštěn z věznice ve Valdicích byl po amnestii prezidenta A. Novotného roku 1962.
   V roce 1968 probíhalo rehabilitační řízení, které ale potvrdilo původní rozsudek. Nové rehabilitační řízení proběhlo v roce 1991, to rozhodlo o účasti na rehabilitaci a zastavilo trestní stíhání u všech odsouzených. P. Šesták se tohoto rozsudku už však nedožil.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Augustin Miroslav Bera
   spolubratr v řádu augustiniánů Josef František Gabriel
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Šesták a spol. Fulgenc Florian Jančík
   spolubratr v řádu augustiniánů Tomáš Josef Martinec
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Šesták a spol. Řehoř Josef Papež
   spolubratr v řádu augustiniánů
   další osoby (1)...


  • ulice

   Pekařská
   místo skrývání v letech 1950–1954 Mendlovo náměstí
   bydliště


  • stavby

   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   místo jeho působení
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 02. 06. 2020