Internetová encyklopedie dějin Brna

Štěpán František Peška

  P. Štěpán František Peška


  • * 24.10.1899 Brno-Líšeň – † 12.12.1982


  • kněz, politický vězeň


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium v Brně,
   studium bohosloví v Brně,
   červenec 1925 kněžské svěcení


  • zaměstnání

   od roku 1925 kooperátor starobrněnského kláštera,
   do roku 1955 duchovní správce v Praze,
   1955 – 17. 10. 1960 duchovní správce v klášteře u sv. Alžbětinek v Brně

  • politická orientace

   ČSL (do 1948)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5, hrobka řádu augustiniánů


  • poznámky

   Při Akci K v dubnu 1950 odvezen ze starobrněnského kláštera do centralizačního kláštera v Oseku, odtud po čtyřech měsících převezen do Králík. V roce 1952 poslán do Prahy na školení o zpovídání věřících v tehdejší době (v podstatě šlo o politické školení).
   V době zatčení v rámci skupiny Bera a spol. v říjnu 1960 působil jako duchovní správce v klášteře u sv. Alžbětinek v Brně. Obžalovaní v procesu Bera a spol. byli kromě P. Pešky také P. Bera, P. PapežP. Jančík. Trestná činnost v tomto procesu byla v podstatě stejná jako v procesu Šesták a spol., tedy pokračování v řádovém životě (tj. setkávání augustiniánů, návštěvy opata P. Švandy v Charitním kněžském ústavu na Moravci, snaha o náboženskou výchovu mládeže). Obžalován byl z trestného činu podvracení republiky, konkrétně se měl od roku 1955 tajně scházet s ostatními bývalými augustiniány, se kterými měl vést podvratné rozhovory a očekávat zvrat státního zřízení v Československu.
   Po celou dobu vyšetřování i soudního procesu obvinění odmítal. Odsouzen byl v prosinci 1960 na 2 a čtvrt roku vězení. Z věznice ve Valdicích byl na svobodu propuštěn roku 1962 po amnestii prezidenta A. Novotného.
   V roce 1968 probíhalo rehabilitační řízení, které ale potvrdilo původní rozsudek. Nové rehabilitační řízení proběhlo v roce 1991, to rozhodlo o účasti na rehabilitaci a zastavilo trestní stíhání u všech odsouzených. P. Peška se tohoto rozsudku nedožil.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Augustin Miroslav Bera
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Josef František Gabriel
   spolubratr v řádu augustiniánů Fulgenc Florian Jančík
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Tomáš Josef Martinec
   spolubratr v řádu augustiniánů Řehoř Josef Papež
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol.
   další osoby (1)...


  • ulice

   Mendlovo náměstí
   bydliště


  • stavby

   Klášter Řádu sv. Alžběty Durynské a jeho lékárna
   Kamenná 36/207
   místo jeho působení v letech 1955–1960
   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   místo jeho působení
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 31. 12. 2018