Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Macur

  Prof. JUDr. Josef Macur, DrSc.


  • * 5.7.1928 Mistřín – † 15.3.2002 Brno


  • právník, soudce, vysokoškolský pedagog, děkan právnické fakulty


  • zajímavé okolnosti

   měl kladný vztah k hudbě, hrál na kytaru a akordeon, ve hře na akordeon dosáhl státního ocenění


  • vzdělání

   nejprve studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity, po zrušení brněnských práv dokončení studií v Bratislavě) - 1951 titul JUDr., 1971 docent občanského práva, 1979 profesor občanského práva hmotného a procesního

  • vyznamenání a pocty

   stříbrná Randova medaile za zásluhu o významný rozvoj české právní vědy (ocenění Jednoty českých právníků) rok 1998


  • zaměstnání

   od roku 1956 působil v justici (soudy v Trenčíně a Bratislavě),
   od roku 1970 působil opět na obnovené Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita), v letech 1973–1984 její děkan


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 15, hrob č. 360–361


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   Josef Macur - životopis na webu Právnické fakulty


  • autor

   APe


Aktualizováno: 08. 11. 2017