Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindra Nekvasil

  PhDr. Jindra Nekvasil, CSc.


  • * 8.7.1926 Praha – † 10.4.2009


  • archeolog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   organizátor výstavy "Hallstattt a Býčí skála" (1969, Brno, Praha, Bratislava)


  • vzdělání

   1947–1952 FF MU v Brně - archeologie (u prof. E. Šimka)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1951–1991 Archeologický ústav ČSAV v Brně,
   1972–1991 řídil keramickou laboratoř Archeologického ústavu v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezský archeologický klub


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 57, hrob č. 157


  • poznámky

   Zabýval se zejména dobou halštatskou a lužickou kulturou na Moravě. Znalec keramiky tohoto období.
   Vypracoval vlastní koncepci vývoje mladšího pravěku. Od 60. let se věnoval problematice hradišť závěru doby bronzové a doby halštatské.
   Jedním z největších úspěchů jeho kariéry byl odkryv lužického pohřebiště se 1260 hroby a několika objekty v Moravičanech.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 06. 01. 2019