Internetová encyklopedie dějin Brna

Boleslav Bárta

  Doc. PhDr. Boleslav Bárta, CSc.


  • * 14.8.1929 Rozhraní – † 31.5.1991 Budmerice (Slovensko)


  • psycholog, politik, osobnost moravského hnutí


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   gymnázium v Brně a poté v Bruntále,
   FF MU v Brně - psychologie (1952 promoce)


  • dílo

   - Stručný psychologický slovník. Brno 1968.
   - Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko. Brno 1990.


  • zaměstnání

   dělník v Závodech Jana Švermy (během studia na FF MU ),
   pomocná síla Psychologického ústavu FF MU,
   od roku 1952 klinický psycholog ve Státní psychiatrické léčebně v Kroměříži,
   ředitel Psychologické výchovné kliniky v Brně (v roce 1973 z politických důvodů propuštěn),
   současně pedagog Psychologického ústavu FF MU (od roku 1971 z politických důvodů nemohl vyučovat),
   7. 6. 1990 – 31. 5. 1991 poslanec Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní republiky

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost pro Moravu a Slezsko,
   Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnosti pro Moravu a Slezsko (zakladatel a první předseda)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25d, hrob č. 33–34


  • poznámky

   Bojovník za moravskou autonomii. Vůdčí osobnost Společnosti pro Moravu a Slezsko, která vznikla v květnu 1968. Bárta chtěl vytvořit samosprávu Moravy a Slezska v rámci československého státu. Tyto snahy však zastavil 21. srpen 1968. Boleslav Bárta byl od té doby komunistickými režimem perzekvován.
   Od roku 1970 nesměl publikovat a byl nucen k tomu, aby se vzdal autorství některých svých léčebných metod pro děti s těžkým postižením. Také mu byl upřen titul docenta, nesměl vyučovat na FF MU a dostal výpověď z funkce ředitele brněnské Psychologické výchovné kliniky, kterou pomáhal založit.

   Pod jeho vedením dosáhlo Hnutí za samosprávnou demokracii největších úspěchů. Jeho velkým cílem byl vznik trojdílné Československé spolkové republiky.
   Roku 1990 navrhl Federálnímu shromáždění, aby došlo ke změně názvu České republiky na Českomoravskou republiku a taktéž České národní rady na Českomoravskou národní radu.
   Posledního rozloučení s Boleslavem Bártou, které se odehrálo v Janáčkově divadle v Brně, se zúčastnilo několik tisíc lidí. Politická strana Moravané každoročně pořádá pietní shromáždění u Bártova hrobu na brněnském Ústředním hřbitově.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 28. 12. 2018