Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Rýdel

  P. Josef Rýdel, SDB


  • * 2.6.1925 Štramberk – † 26.10.1998 Brno


  • salesián, římskokatolický kněz; perzekuce po roce 1948


  • vzdělání

   po ukončení měšťanské školy v roce 1939 přišel do salesiánského aspirantátu ve Fryštáku,
   v roce 1942 odešel do Ořechova u Uherského Hradiště do noviciátu, který ukončil v roce 1943 salesiánskými řeholními sliby,
   v roce 1946 maturita na gymnáziu v Kyjově, poté odešel do oratoře do Prahy,
   v roce 1949 začal v Oseku studovat bohosloví, tam ho zastihla v dubnu 1950 násilná internace,
   při práci v kopřivnické Tatře po večerech vystudoval strojní průmyslovku s maturitou,
   po Pražském jaru 1969 odešel na Vodní dílo Želivka mezi ostatní spolubratry, kde při práci studoval a připravoval se na bohosloví,
   na podzim roku 1970 nastoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích.
   30. 9. 1974 byl vysvěcen biskupem Trochtou na kněze


  • zaměstnání

   po likvidaci řádů v roce 1950 byl internován v Oseku, v září 1950 musel nastoupit s ostatními bohoslovci na vojnu k PTP, kterou prožil v těžké práci do konce roku 1953,pak se vrátil k rodičům do Štramberka,
   pracoval jako dělník v kopřivnické Tatře,
   v době jeho vysvěcení přišla právě léta tak zvané normalizace a P. Rýdel byl nucen odejít opět do civilního zaměstnání – od roku 1974 pracoval 12 let až do důchodu v Geodézii v Brně,
   těžká práce, kterou dělal po celý život, mu přinesla mnohé zdravotní potíže a nemoci, přesto však se snažil, pokud mu dovolil zdravotní stav, sloužit bližním jako kněz, v posledních létech důchodu obětavě sloužil na mnoha místech řeholním sestrám a také vypomáhal v duchovní správě


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 20, řada 1, hrob č. 11–14, hrobka kongregace salesiánů


  • prameny, literatura


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 24. 01. 2018