Internetová encyklopedie dějin Brna

Karl Rudolf Maschek

  Karl Rudolf Maschek


  • * 3.2.1868 Brno – † po 1948?


  • podnikatel v nábytkářství


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   uváděn jako architekt a stavitel


  • zaměstnání

   společně se starším bratrem Josefem Maschkem požádal roku 1901 Zemský soud v Brně o zápis firmy Brüder Maschek do obchodního rejstříku pro společnosti - předmětem podnikání byl tovární provoz truhlářství v Brně, Čechyňská ulice č. 11,
   po bratrově smrti (1928) vedl firmu nadále pod stejným názvem, do firmy téhož roku vstoupili jako veřejní společníci jeho synové (Fritz ErnstKarl Josef Maschkovi),
   v roce 1929 byla firma zapsána česky jako Bratři Maschkové,
   během II. světové války (v roce 1940) společníci požádali o změnu názvu firmy na Brüder Maschek, Möbelfabrik und Bautischlerei,
   Karl Rudolf Maschek roku 1944 z firmy pro stáří vystoupil a předal ji svým synům,
   v roce 1945 byla prokura firmy udělena snaše Věře Maschkové

   po osvobození Československa v roce 1945 byla firma jako německý majetek dána pod národní správu, firma se dostala pro dluhy o rok později do konkurzu a určena k likvidaci,
   roku 1951 byla vymazána z obchodního rejstříku z moci úřední

   v letech 1911–1917 Karl Rudolf Maschek působil ve správní radě firmy Maschinenpapier- und Pappefabrik A. G., vorm. Gebrüder Fritscher se sídlem v Brně, s výrobou v Mohelnici (okr. Šumperk) a Lošticích (okr. Olomouc)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Mathilde Maschek (Brass)
   sňatek: 1901 v Zábřehu


  • děti

   Charlotte Julie Josefine Steiner (Maschek)
   Fritz Ernst Maschek
   Karl Josef Maschek
   Paul Maschek


  • rodiče

   Karl Maschek
   Marie Maschek (Hasuk)


  • sourozenci

   Josef Maschek


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 15. 07. 2019