Internetová encyklopedie dějin Brna

František Žebrák

  Pplk. František Žebrák


  • * 12.2.1893 Heřmanice (dnes Ostrava-Heřmanice) – † 7.5.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   rozsudek byl vynesen stanným soudem v Brně dne 20. 1. 1942, vykonán kolektivně na 72 osobách

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • bydliště

   Valašské Meziříčí


  • jiné pocty

   Jednota ČSOL v Moravské Ostravě I (čestný člen in memoriam, 19. 5. 1946)


  • zaměstnání

   voják z povolání


  • poznámky

   Za první světové války byl v rakousko-uherské armádě kadetem 13. pěšího pluku. Zajat: 7. 7. 1916, Tlumač. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 8. 1917, úderný prapor, podporučík. Konec v legiích 2. 2. 1920, poslední útvar: 1. úderný prapor, poslední hodnost: poručík. Vrátil se do vlasti.
   Za nacistické okupace zapojen v odbojové skupině Obrana národa na Ostravsku a Valašsku (zpravodajská činnost, převádění osob na Slovensko a další), z data popravy 7. 5. 1942 lze vyvodit, že se podílel v rámci ON na podpoře čs. parašutistů ze SSSR, pravděpodobně skupiny S-1.
   Zatýkání skupiny (z Valašského Meziříčí sem patřili pplk. František Žebrák, Ing. Břenek Šupák, JUDr. Ladislav Dvořák, Ing. Dohnal, z Místku zaměstnanec skladu Jan Beránek a strojvůdce Alina, z Bystřice pod Hostýnem škpt. Robert Foukal, z Karlovic učitel František Štěpánek a četnický strážmistr Josef Znoj, ze Vsetína technický úředník Jiří Matula) proběhlo začátkem října 1941. Převezeni byli do věznice krajského soudu v Moravské Ostravě, odtud pak 17. ledna 1942 do Brna do Kounicových kolejí. Stanným soudem zde byli 20. ledna 1942 odsouzeni k trestu smrti. K vykonání rozsudku byli 3. února 1942 převezeni do koncentračního tábora v Mauthausenu.
   Z rodinného archivu uvádíme text k udělení čestného členství in memoriam: „Jednota československé obce legionářské v Mor. Ostravě I. v uznání obětavosti, odvahy a hrdinství v I. odboji 1914-18, v úctě k svatému nadšení, strašnému utrpení a mučednické smrti v Mauthausenu 7. 5. 1942, usnesením své valné hromady ze dne 19. 5. 1946 jmenuje bratra pplk. Františka Žebráka ruského legionáře čestným členem na věčnou paměť.
   V Mor. Ostravě 19. 5. 1946“.
   (Informace pro naši encyklopedii doplnil pan Robert Musialek, děkujeme.)


  • obrazy

   img18920.jpg img18921.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Beránek
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Ostravsku Robert Foukal
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Jiří Matula
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku František Štěpánek
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku Břenek Šupák
   člen odbojové skupiny Obrana národa ustavené na Valašsku
   další osoby (1)...


  • partneři

   Vlasta Žebráková (Müllerová)


  • rodiče

   Rudolf Žebrák
   Emilie Žebráková (Žebráková)


  • události

   7. 5. 1942
   Vykonání poprav v Mauthausenu
   rozsudek 20. 1. 1942


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 20. 01. 2020

František Žebrák s manželkou Vlastou. Snímek z rodinného archivu poskytl jeden ze čtenářů naší encyklopedie, děkujeme.