Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav M. Wittner

  MUDr. Václav M. Wittner


  • * 5.2.1931 Dobrá Voda u Českých Budějovic – † 16.6.2009 Karlovy Vary


  • lázeňský lékař, internista, závodní lékař, balneolog, výtvarník a básník


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, Protektorát Čechy a Morava, ČSSR, ČSFR, ČR


  • vzdělání

   Klasické gymnázium v Brně (1950 maturita),
   kolem roku 1950 malířská škola Josefa Zamazala,
   od roku 1950 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (pouze 4 semestry),
   LF MU (absolvent v roce 1957), 1. atestace interna, 2. atestace balneologie,
   kurz gerontologie v Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů v Praze


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   závodní lékař v továrně Palma v Novém Městě nad Váhom,
   od 1. 8. 1960 lékař v Karlových Varech,
   1974–1981 primář karlovarských lázeňských ústavů Nejedlý,
   1981–1991 primář karlovarských lázeňských ústavů Rozkvět

  • odborné a zájmové organizace

   kroužek mladých básníků,
   Dokořán,
   Host do domu,
   Dikobraz,
   Lázeňský časopis


  • poznámky

   - mluvil latinsky, řecky, německy, anglicky, rusky a polsky
   - v Brně byl členem kroužku mladých básníků
   - jeho básně byly otisknuty v časopise Dokořán a Host do domu, anekdoty v Dikobrazu
   - některé své obrazy podepsal svými iniciálami VMW


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Václav M. Wittner"


  • osoby

   Ludvík Kundera
   člen kroužku mladých básníků v Brně Milan Kundera
   člen kroužku mladých básníků v Brně Oldřich Mikulášek
   člen kroužku mladých básníků v Brně Jan Navrátil
   učitel Jaroslav Pojer
   učitel
   další osoby (2)...


  • partneři

   Milena Wittnerová (Fibichová)
   sňatek: 1. 8. 1960


  • ulice

   Legionářská
   studoval zde Klasické gymnázium


  • související odkazy

   Primář MUDr. Václav M. Wittner na webu Karlovy Vary


  • autor

   ZuHo


Aktualizováno: 02. 12. 2018