Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Tesař

  P. Adolf Tesař


  • * 29.4.1885 Stínava (okres Prostějov) – † 16.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945, oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Průkopník náboženských, kulturních a národních snah. Projevoval porozumění pro sociální potřeby obyvatel ve svých působištích, zvláště pak v Ivančicích.

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Stínava čp. 26 (rodný dům),
   Ivančice, Palackého náměstí 106


  • vzdělání

   Slovanské gymnázium v Olomouci (1906 maturita),
   bohosloví v Brně (v roce 1910 vysvěcen na kněze)

  • jiné pocty

   v Ivančicích na Palackého náměstí číslo 18 má Adolf Tesař pamětní desku, jejímž autorem je akademický sochař Jiří Marek (odhalena byla v roce 1946),
   dne 16. 6. 1945 se v ivančickém kostele konala ke třetímu výročí popravy vzpomínková mše (kázání měl Tesařův spolužák P. Karel Švéda),
   dále má P. Adolf Tesař pamětní desku v kostele ve Stínavě a jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 1. a 2. světové války v obci Stínava, okr. Prostějov


  • zaměstnání

   kněz,
   sloužil na více farách na západní Moravě, od 1. 11. 1919 nastoupil jako kaplan v Ivančicích, farářem se stal od 1. 2. 1930

  • politická orientace

   Čs. strana lidová

  • odborné a zájmové organizace

   spolek „Růže Sušilova“,
   Okresní školní výbor,
   představenstvo Občanské záložny v Ivančicích,
   Čs. Orel


  • hrob

   hřbitov v Ivančicích (kenotaf)

  • pojmenováno

   od roku 1990 nese jeho jméno náměstí v Ivančicích


  • poznámky

   Podílel se za okupace spolu s obecním tajemníkem Josefem Sekerkou v Ivančicích na vystavování falešných osobních dokladů pro odbojové pracovníky (např. řídicí učitel Emil Šindelka).
   Zatčen gestapem 3. 2. 1942, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, stanným soudem v Brně odsouzen 16. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti k trestu smrti a zabavení veškerého majetku.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jiří Marek
   J. Matek je autorem pamětní desky A. Tesaře v Ivančicích Josef Sekerka
   spolupráce v odboji Emil Šindelka
   spolupráce v odboji


  • události

   17. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 16. 6. a 15. 6. (dodatek) 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2373 b
   16. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 16. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 28. 04. 2018