Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Mrkvica

  Josef Mrkvica


  • * 25.2.1914 Velké Němčice, okr. Břeclav – † 9.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Klobouky u Brna čp. 552


  • vzdělání

   obecná škola ve Velkých Němčicích,
   měšťanská škola ve Vranovicích,
   reálné gymnázium v Hustopečích (1936 maturita),
   vojenská akademie v Hranicích (vyřazen 14. 7. 1937 jako poručík dělostřelectva)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí okupace v Židlochovicích, na pomníku před školou v obci Velké Němčice, na pamětní desce obětí 2. světové války na budově obecního úřadu ve Velkých Hostěrádkách


  • zaměstnání

   voják z povolání (nadporučík),
   úředník okresního úřadu v Židlochovicích, později v Kloboukách

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • poznámky

   Pocházel z rodiny chudého domkáře, která měla celkem devět dětí. Rodiče brzy zemřeli a Josef Mrkvica si musel na studia sám vydělávat. Byl velice nadaný, velmi obětavý a nesobecký. Po absolvování vojenské akademie v Hranicích byl dne 14. 8. 1937 jmenován poručíkem.
   Po okupaci Československa opustil vojenskou službu a pracoval jako úředník na okresním úřadu v Židlochovicích, později v Kloboukách u Brna. Stal se členem ilegální odbojové organizace Obrana národa.
   Gestapem byl zatčen 11. 3. 1942 v úřadě v Kloboukách u Brna. Převezen do Brna do Kounicových kolejí, kde byl po rozsudku stanného soudu popraven.
   Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 10. 6. 1942. V době popravy byl ženatý.


  • obrazy

   img6179.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Otakar Nedbal
   spolupracovník


  • události

   10. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 9. 6. 1942
   v protokolu uveden pod čísle 2300 e
   9. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 9. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 21. 02. 2016

Josef Mrkvica. MuMB - sbírky, inv. č. 152 695