Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Rejchl

  Ing. arch. Dr. Jan Rejchl


  • * 7.7.1899 Hradec Králové – † 25.2.1985 Hradec Králové


  • civilní inženýr pro architekturu a pozemní stavby


  • zajímavé okolnosti

   Vysoká škola technická Dr. E. Beneše v Brně - v roce 1947 habilitován pro obor užitkových staveb (habilitační spis: "Domy obchodu"),
   soudní znalec z oboru architektury pro obvod krajského soudu v Hradci Králové


  • bydliště

   Hradec Králové


  • vzdělání

   reálka s maturitou v Hradci Králové,
   Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství v Praze (2. státní zkouška v roce 1924),
   speciální škola pro architekturu při Akademii výtvarného umění v Praze (prof. Gočár) - absolvováno v roce 1925,
   ČVUT v Praze - doktor technických věd (1934) - dizertační práce "Spořitelny - pojednání o jejich vzniku, organizaci, výstavbě a technických zařízeních"

  • vyznamenání a pocty

   Pamětní odznak čs. dobrovolců z let 1918–1919,
   Čs. medaile vítězství (1914–1919),
   Medaile čs. dobrovolců (1918–1919)


  • dílo

   autor hesel v Technickém slovníku naučném


  • odborné a zájmové organizace

   jednatel Skupiny výtvarníků v Hradci Králové


  • poznámky

   Po 2. světové válce se dobrovolně přihlásil k činné vojenské službě a účastnil se prvních prací na obnově čs. armády v Hradci Králové.


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Rejchl Jan"


  • související odkazy

   Jan Rejchl


  • autor

   blat


Aktualizováno: 19. 08. 2019