Internetová encyklopedie dějin Brna

Aleš Navrátil

  doc. Ing. arch. Aleš Navrátil, Ph.D.


  • * 17.6.1946 Brno – † 9.9.2019 Brno


  • pedagog, architekt, malíř a grafik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   FA VUT v Brně


  • dílo

   Aleš Navrátil se věnoval nejen architektuře, ale i výtvarnému umění, především v oblasti grafiky, malby a figurální tvorby. Uskutečnil více než 20 autorských výstav, první z nich v roce 1967 v Jazzklubu Ornis v Brně.
   Taktéž se zúčastnil mnoha kolektivních výstav u nás a v cizině (Anglie, Jugoslávie, Mexiko, Francie, Německo a Rakousko). Několik jeho obrazů zdobí interiéry Fakulty architektury, další byly instalovány v novém pavilonu vily Stiassni v Pisárkách.
   Vydal knihu Obraz a architektura - Zamyšlení nad proměnami vzájemného vztahu (VUTIUM, 2018)


  • zaměstnání

   FA VUT v Brně - pedagog na Ústavu zobrazování

  • odborné a zájmové organizace

   surrealistická skupina Lacoste,
   Svaz českých výtvarných umělců


  • související odkazy

   Musca - obrazy a plastiky Aleše Navrátila
   Zemřel architekt, maliř a grafik Aleš Navrátil


  • autor

   hub


Aktualizováno: 17. 09. 2019