Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Pavelka

  Pavel Pavelka


  • * 28.6.1844 Velká Senice – † 29.3.1905 Líšeň (nyní část Brna)


  • katolický duchovní, sběratel lidových písní, autor historických článků


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Spolupracoval s Františkem Bartošem - pro něj sbíral líšeňské a jimramovské lidové písně. Spolupracoval také s Janem Kniesemdr. Martinem Křížem na archeologických výzkumech v okolí Líšně (např. hradiště Staré zámky).
   Psal historické články do časopisu Hlas a do Musejníku. Několik let pečlivě vedl líšeňskou farní kroniku.


  • vzdělání

   studia teologie v Olomouci


  • dílo

   Zapisoval a publikoval lidová vyprávění, často v nářečí, zabýval se pověstmi a pohádkami, též příslovími, rčeními a pořekadly.
   Pozornost věnoval i rozmanitým lidovým názorům, např. na manželskou nevěru, dále zvykům, pověrám a lidové magii a jejím praktikám. V drobných příspěvcích popsal také robotní poměry na líšeňském panství.


  • zaměstnání

   v letech 1869–1870 kaplan v Klimkovicích,
   od roku 1871 farář v Líšni (nyní část Brna),
   zámecký kaplan u rodiny Belcredi


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Bartoš
   spolupráce na sběru lidových písní Jan Knies
   spolupracovník při archeologických výzkumech Martin Kříž
   spolupracovník při archeologických výzkumech


  • autor

   Kos, Jord


Aktualizováno: 25. 01. 2016