Internetová encyklopedie dějin Brna

Giovanni Rincolini

  Giovanni Rincolini



  • otec osobnosti: Ernst Samuel Rincolini


  • poznámky

   Rod Rincolini pocházel z Itálie, na Moravu se dostal jeho příslušník Giovanni Rincolini zřejmě jako hofmistr, vychovatel dětí některého zdejšího šlechtice. Musel to být člověk velmi vzdělaný, protože u hofmistra se předpokládala znalost cizích jazyků, právnické vzdělání, orientace v historii, geografii či politice. Musel také znát umění šermířské, taneční, jezdecké spod. Jeho hlavním úkolem byla příprava mladého šlechtice na vysokoškolská studia a podniknout s ním „kavalírskou cestu“ po evropských univerzitách a dvorech. Za své služby byl poměrně slušně placen a stávalo se, že během studia svého svěřence si sám hofmistr dokončil svá vysokoškolská studia.
   Také Giovanni Rincolini zřejmě získal finanční samostatnost, která mu umožnila usadit se na počátku 18. století v Brně.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Lékařský rod Rincolini v osvíceneckém Brně"


  • děti

   Ernst Samuel Rincolini


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 22. 05. 2020