Internetová encyklopedie dějin Brna

Robert Hladký

  prof. MUDr. Robert Hladký, DrSc.


  • * 13.9.1909 Mělčany – † 22.1.1985 Brno


  • čelný představitel československé a světové otolaryngologie, dlouholetý přednosta otolaryngologické kliniky brněnské LF a její děkan v letech 1965–1970


  • nej...

   svět: má světový primát v zavedení tzv. punkce perilymfatické cisterny jako metody výzkumu nitroušních tekutin

  • zajímavé okolnosti

   svého přítele básníka Vítězslava Nezvala prý inspiroval k napsání sbírky Balada o věčném studentu Robertu Davidovi


  • bydliště

   Brno:
   - Pekařská 53
   - Pellicova 13a


  • vzdělání

   státní reálné gymnázium v Nitře (1927 maturita),
   1927–1932 LF MU (1946 habilitace, 1956 profesor, 1964 DrSc.)

  • čestný doktorát

   Komenského univerzita v Bratislavě (19. 6. 1969)

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu republiky (1959),
   Medaile J. E. Purkyně (1964)

  • jiné pocty

   Cena osvobození města Brna


  • dílo

   Publikoval 89 vědeckých prací, byl i vynikající operatér. Na své klinice zavedl novou metodu otosklerózy - fenestraci labyrintu a novou chirurgicko-diagnostickou metodu mediastinoskopii.


  • zaměstnání

   1934–1974 otolaryngologická klinika LF MU, v letech 1958–1972 její přednosta,
   po vynuceném odchodu z fakulty (za postoje v letech 1968–1969) pracoval jako lékař Krajské hygienické stanice v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Československá otolaryngologická společnost,
   Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
   Collegium otolaryngologicum amititiae sacrum,
   Société medicale internationale de photoinématographie et télévision endoscopiques et de radiocinématographie


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 17, hrob č. 130


  • obrazy

   img9642.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jan Hybášek
   profesor Miroslav Přívara
   sekundární lékař na ORL klinice FN Brno


  • partneři

   Emilie Hladká (Mrňousová)
   sňatek: 27. 11. 1939


  • ulice

   Pekařská
   bydliště Pellicova
   bydliště


  • osoba na objektech

   R. Hladký
   pamětní deska: Pekařská 53/10


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 24. 10. 2014

Robert Hladký. Fotografii poskytl pan Anton Kubík z Nitry, děkujeme.