Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Svatopluk Wurm

  Josef Svatopluk Wurm


  • * 15.12.1837 Čejkovice (okres Hodonín) – † 8.11.1898 Klobouky u Brna (okres Břeclav)


  • vydavatel, žurnalista a starosta Sokola Brno I.


  • pseudonym

   Josef Svatopluk Čejkovský

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • nej...

   Morava: založil Hospodářskou jednotu olomouckou (první spolek tohoto druhu)

  • zajímavé okolnosti

   Jeden ze zakladatelů prvního beletristického časopisu na Moravě „Hvězda“. Zakladatel Hospodářské jednoty olomoucké (první spolek toho druhu na Moravě). Podporoval zakládání záložen.


  • bydliště

   Čejkovice čp. 152 (rodný dům)


  • vzdělání

   reálka v Brně


  • dílo

   přispíval do časopisu "Hvězda", "Národních listů" a do "Času"


  • zaměstnání

   Poštovní úředník (roku 1859 se dostal jako poštovní čekatel úřednického místa do Olomouce) - nechtěl přísahat na ústavní zákony z roku 1867, raději vystoupil z poštovní služby,
   převzal generální zastoupení pojišťovací společnosti Slavie pro Moravu a Slezsko, kvůli čemuž roku 1871 přesídlil do Brna

  • odborné a zájmové organizace

   starosta Sokola Brno I. (6. 7. 1878 – 14. 7. 1882),
   starosta Obchodnické besedy,
   místopředseda Divadelního družstva,
   místopředseda Politického spolku


  • poznámky

   V Brně začal roku 1875 s tiskařem Josefem Vrlou vydávat politický časopis „Občan“ s beletristickou přílohou „Beseda“ a od roku 1877 spolu s Konrádem (Kunešem) Kunzem i německý časopis „Brünner Beobachter“.
   Roku 1872 založil spolu s Konrádem (Kunešem) Kunzem, dr. Lachnitemdr. Pražákem Moravskou akciovou tiskárnu, ve které pak pokračoval tisk Moravské Orlice. Roku 1883 stál u zrodu Cyrillo-Methodějské záložny v Brně.


  • obrazy

   img6255.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Konrád (Kuneš) Kunz
   spoluzakladatel kuratoria - později Matice školské Jan Jindřich Lachnit
   spoluzakladatel Moravské akciové tiskárny Alois Pražák
   spoluzakladatel Moravské akciové tiskárny Josef Vrla
   v roce 1875 spolu začali vydávat politický časopis „Občan“ s beletristickou přílohou „Beseda“


  • rodiče

   Josef Wurm


  • události

   24. 1. 1892
   Založení Obchodnické jednoty v Brně
   předseda Obchodnické jednoty v Brně


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 15. 12. 2019

Josef Svatopluk Wurm. Foto in: Vladimír Zapletal, Dějiny Sokola Brno I. 1862-1887, Brno 1948, s. 201.