Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Pražák

  Jan Pražák


  • – † mezi 18.–24.4.1587 Brno


  • podpísař města Brna v letech 1570–1587


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Do služeb městské kanceláře přišel z Českých Budějovic, avšak jeho příjmení naznačuje, že jeho předkové pocházeli z Prahy.


  • bydliště

   od roku 1584 vlastnil objekt na Horním náměstí (dnes Zelný trh č. 6, část Moravského muzea) - získal jej za kupní cenu 360 zlatých moravských


  • vzdělání

   slovem a písmem ovládal vedle českého jazyka latinu a němčinu, nejspíše měl univerzitní vzdělání,
   pravděpodobně ho můžeme ztotožnit s Janem Pražákem, který byl jako "Johannes Prazak Pragensis" imatrikulován v dubnu 1546 na vídeňské univerzitě


  • zaměstnání

   do Brna přišel roku 1565,
   v městské kanceláři sloužil plných 22 let, poslední plat obdržel v únoru 1587,
   1565–1570 pomocník v městské brněnské kanceláři,
   1570–1587 podpísař


  • poznámky

   Daleko větších majetků nabyl mimo město, a to v Hustopečích, kde vlastnil vinice a hospodářský dvůr se všemi náležitostmi nutnými k výrobě vína. Když tyto nemovitosti včetně 15 sudů vína (jeden sud měl 580,16 litrů) odkupovala z pozůstalosti jeho třetí žena, kupní cena byla stanovena na plných 1 000 zlatých moravských.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Saloména Pražáková (Steinmetzová)
   Rosina
   Mariana


  • děti

   Dorota (Pražáková)
   Pavel Pražák
   Alžběta Pražáková


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 04. 12. 2017