Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Calábek

  prof. RNDr. Jan Calábek


  • * 8.3.1903 Výkleky (okr. Přerov) – † 29.1.1992 Brno


  • profesor fyziologie rostlin, působící postupně na PřFPdF MU v Brně a na VŠZ v Brně, jeden z průkopníků a popularizátorů vědecké kinematografie, zakladatel Laboratoře vědeckého filmu ČSAV a čestný předseda Čs. společnosti pro vědeckou kinematografii při ČSAV


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   žák a asistent Vladimíra Úlehly, už v roce 1926 s ním spolupracoval na filmu Pohyby rostlin


  • bydliště

   Brno, Topolky 11


  • vzdělání

   1918–1922 Reálné gymnázium v Lipníku nad Bečvou,
   1922–1927 PřF MU (1929 titul RNDr., 1947 docent rostlinné fyziologie, 1955 mimořádný profesor botaniky, 1966 řádný profesor)

  • vyznamenání a pocty

   Národní cena za film Jak roste chléb (1950),
   Národní cena za film Rostlina a světlo (1951),
   Státní cena za film Rostlina a voda (1954)

  • jiné pocty

   cena za nejlepší výchovný film udělená na IV. mezinárodním filmovém festivalu v Mariánských Lázních za film Jak roste chléb (1949)

   prémie XIV. mezinárodního filmového festivalu v Benátkách za film Rostlina a voda (1951)

   II. cena na Mezinárodním filmovém festivalu v Montevideu za film Pohyby rostlin (1956)

   cena Zlaté brány na Mezinárodním filmovém festivalu v San Francisku za film Samovolné pohyby rostlin (1959)

   Velká cena II. festivalu vědeckotechnických filmů v Budapešti za film Autonomní pohyby (1961)

   stříbrná medaile Euratomu na IV. mezinárodním festivalu vědeckých a technických filmů v Bruselu za filmy Morfologie květů, Květy a Květenství (1967)

   cena Academia film Olomouc za film Silácké výkony rostlin (1969)

   zlatá medaile na mezinárodním festivalu zemědělských filmů v Kišiněvě za film Biologická kontrola pěstování pšenice (1972) aj.


  • dílo

   Prvním samostatným filmem byl Vývoj obilí (1930), druhým Starý smrk vypravuje (1948), po němž následovala řada dalších.

   Filmografie a publikace Jana Calábka jsou uveřejněny in: Petr Kňáva, Jan Calábek. Cesta k filmu. Nadace Universitas Masarykiana, edice osobnosti, Brno 2000, s. 104–118.


  • zaměstnání

   1926–1929 asistent na PřF MU,
   1930–1939 reálné gymnázium Brno, Křenová,
   1939–1948 reálné gymnázium Brno, Brno-Královo Pole,
   1948-1953 Pedagogická a PřF MU,
   1953-1958 Vyšší škola pedagogická v Brně,
   1958-1970 Vysoká škola zemědělská v Brně (vedoucí katedry botaniky),
   1965-1973 Ústav pro fyziologii rostlin PřF MU,
   1973–1975 studium výukového a výzkumného filmu při Vysoké škole zemědělské v Brně,
   1983–1988 Ústav experimentální fytotechniky ČSAV v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Komise pro vědeckovýzkumný film (předseda),
   Přírodovědecký klub v Brně,
   Československá společnost pro vědeckou kinematografii (předseda)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H6, hrob č. 395c


  • poznámky

   Dne 1. 1. 1954 byl jmenován vedoucím nově vzniklé Laboratoře biologického filmu ČSAV v Brně (od roku 1956 přejmenované na Laboratoř pro studium životních dějů filmem, v roce 1962 začleněné do Ústavu experimentální botaniky ČSAV, od roku 1965 do Ústavu přístrojové techniky ČSAV, od roku 1973 jako součást oddělení biologie lesa do Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV) - působil zde jako externí vedoucí až do roku 1973.


  • obrazy

   img0982.jpg img0983.jpg


  • pojmenované ulice

   Calábkova (Líšeň)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Úlehla
   profesor


  • partneři

   Svatava Calábková (Jakešová)
   sňatek: 1931


  • děti

   Mojmír Calábek
   Milan Calábek


  • ulice

   Topolky
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 23. 02. 2019

Jan Calábek. Archiv Masarykovy univerzity, C fot I 388.