Internetová encyklopedie dějin Brna

František Brauner

  František Brauner


  • * 21.1.1917 Vídeň – † 7.5.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje; člen výsadku ze SSSR; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně dne 22. 12. 1941, poprava vykonána kolektivně na 72 osobách

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno-Židenice, Divišgasse - Divišova (dnes Veleckého) 195


  • zaměstnání

   obchodní příručí


  • poznámky

   Parašutista vysazený jako člen desantu Čs. vojenské mise v SSSR v noci z 9. na 10. října 1941 u Dřínova pod vedením Bohuslava Němce. Brauner ukryl po seskoku vysílačku v zámeckém parku v Dřínově. Výsadek se rozptýlil, rotný František Brauner a četař František Ryš se odděleně dostali do Přerova, kde v bytě jeho rodičů hledali svého velitele. Ten nebyl v Přerově, přerovští odbojáři je dopravili do bytu Josefa Riedla, kde se oba parašutisté sešli a získali nocleh, vybavení šatstvem a potravinami. František Brauner odjel 16. 9. 1941 do Brna a odtud do Kroměříže, kde se napojil na místní odbojovou skupinu Obrany národa.
   Do Přerova se znovu vypravil 25. 9., kdy se konečně setkal prostřednictvím Marie Poláchové v Brodku u Přerova s velitelem výsadku S-1. Předtím přespal v bytě Bohumila Zedníčka.
   Dne 25. 9. 1941 se Bohuslav Němec a František Brauner náhodně potkali se svým bývalým druhem, parašutistou výsadku sovětské vojenské rozvědky Ferdinandem Čihánkem, vzájemně se rámcově informovali o svých osudech a úkolech. Čihánek se o několik dnů později stal konfidentem gestapa v Olomouci, získal tak důležité informace, které vedly později k zatčení jak parašutistů výsadku S-1, tak i jejich pomocníků. František Brauner byl zatčen 6. 11. 1941 v Ostravě.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ferdinand Čihánek
   parašutista výsadku sovětské vojenské rozvědky František Drbal
   spolupráce v odboji Bohuslav Němec
   velitel výsadku Čs. vojenské mise v SSSR s označením S-1 Josef Riedl
   spolupráce v odboji František Ryš

   další osoby (2)...


  • ulice

   Veleckého
   bydliště


  • události

   7. 5. 1942
   Provedení poprav v Mauthausenu
   rozsudek 22. 12. 1941


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 22. 10. 2019