Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohuslav Němec

  Bohuslav Němec


  • * 2.11.1913 Olomouc (okres Olomouc) – † 7.5.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; účastník zahraničního odboje; člen výsadku ze SSSR; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   rozsudek stanného soudu v Brně 22. 12. 1941 vykonán kolektivně na 72 osobách

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • bydliště

   Přerov, Štefánikova ulice


  • vzdělání

   Vojenská akademie v Hranicích

  • jiné pocty

   v roce 1966 mu byla ve Štefánikově ulici č. 2 v Přerově odhalena pamětní deska (na ní uveden spolu s otcem Janem)


  • zaměstnání

   voják z povolání (nadporučík)

  • odborné a zájmové organizace

   DTJ


  • poznámky

   Narodil se v Olomouci v rodině železničáře Jana Němce, rodina se brzy přestěhovala do Přerova. V rodinné tradici měl politicky blízko k sociální demokracii. Byl členem DTJ.
   Okupace jej zastihla u 41. pěšího pluku v Čadci. Po demobilizaci se vrátil k rodičům do Přerova. Spolu s otcem a bratrem se zapojil do odboje v ON, byl vysílán jako kurýr a zpravodajec na Slovensko.
   V květnu 1939 byl zřejmě náhodně v Ostravě zatčen, po propuštění uprchl v červenci 1939 do Polska, kde se připojil ke vznikající československé jednotce v Krakově. S ní prodělal ústup do SSSR, po vypuknutí sovětsko-německého konfliktu se přihlásil do zpravodajsko-sabotážního kurzu, který vedli důstojníci československé vojenské mise v SSSR.
   Výsadek „S 1/ R“, kterému velel, měl za plnit sabotážní a zpravodajské úkoly. Vysazeni v noci z 9. na 10. září 1941 u Dřínova na Kroměřížsku, došlo k rozptýlení výsadku. Bohuslav Němec se samostatně vydal k rodičům do Přerova. Zde získal řadu spolupracovníků, ale pobyt v Přerově pro něj nebyl bezpečný, protože jej znal značný okruh lidí ještě z předválečného období. Manželé Poláchovi mu našli úkryt v Brodku u Přerova ve vile obchodníka Jana Skopala. Sem se přesunul 14. 9. 1941. Zde se, po krátkém přerušení, skrýval až do začátku října 1941.
   Podnikal řadu jednání, v nichž navazoval kontakty s odbojáři. Člen odbojové buňky na přerovském nádraží Rudolf Smutek opatřil Němcovi padělaný průkaz na jeho krycí jméno,později zabezpečoval parašutistovy přesuny a kontakty s dalšími ilegálními pracovníky.
   Gestapem zatčen 1. 11. 1941, vězněn v Brně v Kounicových kolejích. Po vynesení rozsudku stanného soudu dne 22. 12. 1941 převezen do Mauthausenu, kde trest smrti vykonán zastřelením.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Brauner
   Ferdinand Čihánek
   parašutisté výsadku ze SSSR František Drbal
   spolupráce v odboji Marie Dřevojánková
   spolupráce v odboji František Mádle
   spolupráce v odboji
   další osoby (6)...


  • rodiče

   Jan Němec


  • události

   7. 5. 1942
   Provedení poprav v Mauthausenu
   rozsudek 22. 12. 1941


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 03. 2020