Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Riedl

  Josef Riedl


  • * 23.2.1887 Uherský Ostroh (okres Uherské Hradiště) – † 7.5.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   rozsudek stanného soudu v Brně 22. 12. 1941 vykonán kolektivně na 72 osobách

  • příčina úmrtí

   popraven v koncentračním táboře


  • bydliště

   Uherský Ostroh čp. 108 (rodný dům),
   Přerov, Jateční 18


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno v sokolovně na pamětní desce obětí Sokola Přerov


  • zaměstnání

   kominický mistr

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Přerov


  • poznámky

   Domovská obec: Přerov.
   V rakousko-uherské armádě svobodník 3. pěšího pluku. Zajat: 29. 7. 1916, Bučač. Přihlášení do legií: Bobrujsk. Do čs. legie v Rusku zařazen 30. 6. 1917, 1. záložní pluk, vojín. Konec v legiích 13. 9. 1920, poslední útvar: symfonický orchestr, poslední hodnost: šikovatel. Demobilizován.
   Pomocník výsadkových skupin ze SSSR v roce 1941. Poskytl ubytování, vybavení šatstvem a potravinami členům výsadku S-1, rotnému Františkovi Braunerovi a četaři Františkovi Ryšovi, kteří se kolem 15. 9. 1941 odděleně vypravili do Přerova za svým velitelem Bohuslavem Němcem do bytu jeho rodičů. Velitel nebyl v Přerově, za pomoci učitele Františka Drbala byli odvedeni k Riedlovi, kde se společně setkali a získali pomoc.
   Po zatčení gestapem vězněn v Brně. Rozsudkem stanného soudu dne 22. 12. 1941 odsouzen k smrti, převezen do Mauthausenu a zde zastřelen.
   Datum narození a podoba příjmení ověřeny v matrice (-Menš).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Brauner
   spolupráce v odboji František Drbal
   spolupráce v odboji


  • děti

   Josef Riedl


  • rodiče

   Maxmilian Riedl
   Josefa Riedlová (Kilhofová)


  • události

   7. 5. 1942
   Provedení poprav v Mauthausenu
   rozsudek 22. 12. 1941


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 10. 2016