Internetová encyklopedie dějin Brna

Mieczyslaw Maziarz

  Mieczyslaw Maziarz


  • * 8.2.1925 Chzaslav (Polsko) – † 4 .6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   polská


  • zajímavé okolnosti

   Popraven pro nesplnění přihlašovací povinnosti ve druhém stanném právu. Odsouzení mladistvých, tj. osob, které v době činu nebo odsouzení nedovršily 18 let, odporovalo platným německým zákonům. Podle § 9 zákona o soudnictví nad mládeží ze 16. února 1923 nemohl být mladistvému uložen trest smrti ani doživotní káznice.

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   ? (takto uvedeno v úmrtním protokolu -Menš)


  • zaměstnání

   dělník


  • poznámky

   V tisku rozsudek zdůvodněn takto: „odsouzení /.../, ačkoli věděli o zostřené ohlašovací povinnosti, vědomě opominuli se policejně přihlásiti“.
   Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 5. 6. 1942.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • události

   5. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 4. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2253 f
   4. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (čtvrtek 4. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 04. 02. 2015