Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Vybral

  Prof. JUDr. Vladimír Vybral


  • * 9.12.1902 Podolí u Brna – † 27.5.1980 Brno


  • jeden z představitelů mladší větve brněnské právní školy; žák prof. F. Weyraprof. K. Engliše; autor řady teoretických statí o finančnictví a finančním právu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Autor řady odborných posudků k problematice tzv. zlatých doložek. Díky tomu získal funkci rozhodčího u Rozhodčího soudu Československé obchodní komory v Praze.
   V 50. letech 20. století zahájil práci na redakci vzpomínek svého učitele F. Weyra (v letech 1999–2004 ji ve třech dílech vydalo nakladatelství Atlantis pod názvem Paměti I–III).
   Vynikající znalost cizích jazyků (ruština, němčina, francouzština, angličtina, latina, řečtina). Autor mnoha básní - do rodinné sbírky.


  • bydliště

   Brno, Kořískova 51


  • vzdělání

   1914–1922 První státní gymnázium v Brně,
   1922–1926 studium práv na PrF MU v Brně (1937 titul docent v oboru národního hospodářství, 1938 mimořádný profesor v oboru finanční věda a finanční právo)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1930 vědecký pracovník studijního oddělení ministerstva financí,
   1935–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1946–1947 její děkan),
   1950–1963 vědecký pracovník Slovanského ústavu Československé akademie věd

  • politická orientace

   v roce 1968 poslanec ČNR za Československou stranu lidovou,
   1969–1971 poslanec Sněmovny národů


  • hrob

   Řečkovický hřbitov, Úlehle


  • poznámky

   (podklady k této osobnosti připravila doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., děkujeme)


  • obrazy

   img14894.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Engliš
   profesor František Weyr
   profesor


  • partneři

   Zdenka Vybralová (Vyhnánková)
   sňatek: 23. 1. 1932, Praha


  • děti

   Vladimír Vybral
   Věra Vízková (Vybralová)


  • ulice

   Kořískova
   bydliště


  • stavby

   Řečkovický hřbitov
   Úlehle
   místo posledního odpočinku


  • události

   21. 4. 1947
   Slavnostní promoce Karla Engliše a Františka Weyra
   děkan PrF MU


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 05. 12. 2019

Vladimír Vybral. Fotografie pochází od dcery pana profesora paní Věry Vízkové. Byla použita pro publikaci J. Čalkovský: Podolí u Brna 1237–2007. Snímek nám poskytl pan Jiří Čalkovský, děkujeme.