Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Daněk

  JUDr. Ladislav Daněk


  • * 22.4.1889 Jiříkovice, okr. Brno-venkov – † 7.3.1961


  • advokát; politik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno:
   - Kounicova 5-7
   - Panská 10
   - Zelný trh
   - Běhounská 22/24 (1948)


  • vzdělání

   obecná škola v Jiříkovicích,
   první české gymnázium v Brně (1911),
   c.k. Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze (18. 7. 1916 prohlášen doktorem práv)


  • zaměstnání

   advokát

  • politická orientace

   Čs. strana lidová

  • odborné a zájmové organizace

   Čs. Orel (zemský starosta moravskoslezský)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 23, hrob č. 724–725


  • poznámky

   JUDr. Ladislav Daněk byl dvakrát poslancem Národního shromáždění republiky Československé za Čs. stranu lidovou ve volebním kraji XI. (Brno-venkov): poprvé v letech 1925–1929 (poslanecký slib vykonal 17. 12. 1925; člen výboru pro dávku z majetku, výboru ústavně-právního a výboru imunitního), podruhé v letech 1929–1935 (slib vykonal 12. 12. 1929; člen výborů: imunitního, ústavně-právního, vyšetřovacího).

   Velmi aktivně až do zvolení do poslanecké sněmovny pracoval v Čs. Orlu: v roce 1921 zvolen na I. valném sjezdu Čs. Orla v Brně do pětadvacetičlenné ústřední rady jako starosta zemské rady pro Moravu a Slezsko.
   V roce 1922 se výrazně podílel na přípravě Orelského sletu v Brně. Sletové slavnosti zahájeny 16. 6. 1922 sjezdem ve dvoraně Besedního domu v Brně. Zde zemský starosta moravskoslezský JUDr. Ladislav Daněk odevzdal starostovi Čs. Orla a ministrovi zdravotnictví dr. Šrámkovi umělecký diplom čestného členství Orla. V roce 1925 byl dr. Daněk generálním tajemníkem Čs. strany lidové v Brně.
   Stal se čestným občanem Jiříkovic (ještě před druhou světovou válkou za své zásluhy o vybudování obecního vodovodu v roce 1930).
   (Podrobné údaje o rodině dr. Daňka upřesnil a fotografie z rodinného archivu poskytl 4. 5. 2009 vnuk Ing. Stanislav Daněk, děkujeme.)


  • obrazy

   img8665.jpg img8667.jpg img8664.jpg img8668.jpg img8666.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Drobný
   svědek sňatku dr. Daňka Josef Kupka
   oddávající při sňatku dr. Daňka


  • partneři

   Anna Daňková (Müllerová)
   sňatek: 22. 1. 1927, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)


  • děti

   Ladislav Daněk
   Josef Daněk
   Anna Daňková


  • rodiče

   František Daněk
   Marie Daňková (Krčková)


  • sourozenci

   Filomena Daňková
   Marie Daňková


  • ulice

   Panská
   bydliště Zelný trh
   bydliště Kounicova
   bydliště v době sňatku Běhounská
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 1850, Matrika narozených Šlapanice 1888–1897, s. 443. matriční záznam - O
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 16955, Matrika oddaných Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 1925–1931, s. 188.


  • autor

   Menš, mát, blat


Aktualizováno: 18. 01. 2020

JUDr. Ladislav Daněk. Fotografii poskytl Ing. Stanislav Daněk, vnuk; děkujeme.