Internetová encyklopedie dějin Brna

Carl Wenzel

  Carl Wenzel


  • * 31.10.1826 Brno – † 30.1.1903 asi Litoměřice


  • hudebník a hudební kritik, c. k. revizor účtů a dvorní rada


  • zajímavé okolnosti

   za studií hrál v orchestru brněnské opery, korepetitoval a řídil menší představení


  • vzdělání

   hudební vzdělání (hra na housle u Josefa Barocha, zpěv u F. Dundalka, hra na varhany u varhaníka Peyschy, hudební teorii a generálbas u kapelníka Karla Vettiga)

  • jiné pocty

   v roce 1884 byl vyznamenán Zlatým křížem s korunou za zásluhy


  • dílo

   - Fahrten und Wanderungen (fejetony z cest)
   - Aus dem Lande der Orangen und Banditen (fejetony z cest)


  • zaměstnání

   po studiích nastoupil 13. 11. 1854 do státní správy jako účetní,
   od roku 1866 spravoval resort vězeňství na vrchním státním zastupitelství,
   od roku 1859 spolupracoval s řadou listů jako hudební a divadelní kritik (Wiener Theater-Zeitung, Allgemaine Musik-Zeitung, Recensionen für Theater und Musik, Mährischer Corespondent, Tagesbote aus Mähren und Schlesien)

  • odborné a zájmové organizace

   Brünner Musikverein,
   Kirchenmusikverein an der Stadtpfarrkirche zu St. Jakob in Brünn (od roku 1900 předseda)


  • obrazy

   img13101.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 27. 10. 2012

Carl Wenzel. Zdroj: Jitka Bajgarová, Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření „hudebního obrazu“ města 1860–1918, Brno 2005, s. 153.