Internetová encyklopedie dějin Brna

František Aujezdský (Aujeský)

  František Aujezdský (Aujeský)


  • * 23.7.1897 Krásensko – † 18.1.1947 Brno


  • pokrývačský mistr; redaktor; kolaborant v letech 1939–1945


  • pseudonym

   Nechvalský Antonín

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, Německo (1944)


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Máchova 7


  • vzdělání

   základní šestileté,
   vyučen pokrývačem


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pokrývač,
   vydavatel časopisu Moravsko-slezská Stráž, Árijský útok

  • politická orientace

   český fašista

  • odborné a zájmové organizace

   předseda Společenstva pokrývačů v Brně,
   místopředseda Zemského svazu pokrývačů v Brně,
   NOF,
   Vlajka


  • poznámky

   V roce 1915 narukoval k pěšímu pluku č. 8 do Brna a v prosinci téhož roku odjel na ruskou frontu. Tam zraněn a v roce 1917 byl na frontě italské. V září 1918 se oženil s Julií Martinkovou, ale ta při porodu syna Františka zemřela. Druhá manželka Karla Zikmundová mu dala dceru Karlu a syna Vladimíra.
   V roce 1923 pomáhal v Brně založit Národní hnutí a spolek Červenobílí, z nichž vyrostla Národní obec fašistická, v níž se stal Aujezdský župním vedoucím v Brně. Zprvu vydával periodikum Moravskoslezská stráž, později Pokryvačský zpravodaj. Koncem 30. let kandidoval za Ústřední spolek živnostníků moravských a stal se městským zastupitelem. V této souvislosti vydával časopis Živnostenské Brno.
   Po Mnichovu se spojil s radikálními brněnskými fašisty sdruženými V Národním táboru fašistickém a přidružené Fašistické gardě.
   Za protektorátu jeho synové získali říšské občanství a zprvu František 4. 10. 1941 a později Vladimír 19. 3. 1943 padli na východní frontě.
   Otec František spolupracoval s brněnským gestapem. Také on získal říšské občanství, narukoval, ale již koncem roku se vrátil zpět do Brna. V dubnu 1945 s manželkoudcerou z Brna uprchl, byl ale zatčen a Mimořádným lidovým soudem v Brně odsouzen k trestu smrti. Ten byl vykonán 18. 1. 1947 na dvoře krajského trestního soudu na Cejlu oběšením.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Julie Aujezdská (Martinková)
   sňatek: 1918
   (zemřela při narození syna Františka)
   Karla Aujezdská (Zikmundová)


  • děti

   František Aujezdský
   Vladimír Aujezdský
   Karla Aujezdská


  • ulice

   Máchova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kopin, Menš


Aktualizováno: 13. 01. 2019