Internetová encyklopedie dějin Brna

Arnošt Steiner

  Arnošt Steiner


  • * 12.1.1915 Třinec – † 9.10.1982 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   pro jeho statečnost mu spolubojovníci říkali „železný Arnošt“


  • bydliště

   Třinec, Poštovní ulice,
   Praha,
   Kolín,
   Mladá Boleslav,
   Brno, Kladivova 1

  • čestný občan

   čestný občan Třince in memoriam (uděleno 20. 9. 2015)


  • vyznamenání a pocty

   7x Československý válečný kříž (Kyjev, Bílá Cerekev, Zaškov, 2x Dukla, Prešov, Turčanský Svätý Mikuláš),
   2x Čs. medaile "Za chrabrost" (Sokolovo, Dukla),
   Řád Bílého lva Za vítězství, Hvězda II. stupně (27. 10. 1948, číslo matriky 259),
   sovětský Řád Rudého praporu,
   medaile "Za zásluhy"

  • jiné pocty

   v Třinci byla na rodném domě odhalena Arnoštu Steinerovi pamětní deska (6. 10. 2005)


  • dílo

   Za cenu života. Praha 1981.


  • zaměstnání

   voják z povolání,
   od roku 1946 Prefa Brno (elektroúdržbář)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob č. 32


  • poznámky

   Dne 27. října 1939 spolu s otcem musel nastoupit v Ostravě do transportu židovských občanů, který směřoval do Niska nad Sanem. Již tehdy projevil svou statečnost: po příjezdu na místo určení hnali strážní vysílené muže přes rozblácené pole. Jakub Steiner nestačil tempu a strážný jej chtěl švihnout bičem. Arnošt Steiner bič zachytil, klidně hleděl do ústí pistole, kterou Němec vytáhl. Ten nakonec ocenil takovou statečnost gestem, že nechal otce i syna pokračovat v cestě. V Nisku byli oba určeni pro práci v lese. Podařilo se jim uprchnout přes řeku Bug na území obsazené Rudou armádou. Byli zatčeni a internováni v táboře Asina v Novosibirské oblasti, odtud začátkem roku 1942 přesunuti do tábora Itatka.
   V březnu 1942 se otec a syn Steinerové přihlásili do rodící se československé jednotky v SSSR. Arnošt absolvoval důstojnickou školu a nastoupil ke kulometné rotě, otec byl zařazen do služby v týlu.
   Arnošt Steiner se účastnil bojů u Sokolova, Kyjeva, Bílé Cerekve, na Dukle a na Slovensku. Patřil k náročným velitelům, u vojáků byl však velmi oblíbený. Zastával různé funkce, od zástupce velitele kulometné čety až po náčelníka štábu brigády.
   K 1. 1. 1947 na vlastní žádost z armády odešel, s manželkou žili v ústraní v Brně. Válku přežil i jeho otec.
   V roce 2015 vydalo město Třinec publikaci Petra Majera a Jaroslava Šimona: Železný Arnošt - statečný voják z Třince.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Gerda Steiner


  • děti

   Petr Steiner


  • rodiče

   Jakub Steiner
   Žofie Steinerová


  • sourozenci

   Elisabeth Steiner


  • ulice

   Kladivova
   bydliště


  • osoba na objektech

   A. Steiner
   pamětní deska: Kladivova 1/01


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   28. 9. 2008
   Odhalení pamětní desky A. Steinera


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 23. 09. 2018