Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Polách

  Ing. Jan Polách


  • * 22.5.1895 Drysice (okres Vyškov) – † 25.10.1941 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Přerov,
   Drysice čp. 169


  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno v sokolovně na pamětní desce obětí Sokola Přerov


  • zaměstnání

   ředitel Středomoravské elektrárny

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Přerov


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě vojín 13. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 20. 7. 1916, Berestečko. Přihlášení do legií: 28. 7. 1918, Bijsk. Do čs. legie v Rusku zařazen 4. 1. 1919, záložní pluk 1, vojín. Konec v legiích 14. 9. 1920, poslední útvar: týl. int., poslední hodnost: svobodník. Demobilizován.
   Zapojil se do odboje v rámci odbojové organizace PVVZ, zejména do zpravodajské sítě vytvořené místostarostou přerovského Sokola Františkem Skopalem.
   Spolu s účetní Marii Dřevojánkovou měli poměrně rozsáhlé možnosti ke zpravodajské činnosti, protože SME zásobovaly proudem asi třetinu Moravy a díky tomu měli zaměstnanci přístup do řady průmyslových podniků důležitých pro válečnou výrobu. Z dalších zaměstnanců zapojeni např. Bohuslav Šída nebo Vladimír Vicena. Spolupracovali i s odbojáři ve Valašském Meziříčí, spojkou mezi Přerovem a Valašským Meziříčím byl montér SME Antonín Zahradníček. Ing. Jan Polách měl největší zásluhu na postavení dvou vysílaček, které nesly označení „Svobodná Haná“ a „Na zdar“. Vysílačky byly původně určeny k propagačnímu protinacistickému vysílání.
   Na přelomu let 1939/1940 se přerovští odbojáři pokusili vytvořit podmínky pro navázání rozhlasového spojení se zahraničím. Po Jaroslavovi Lančíkovi, který tehdy prchal do zahraničí, poslali šifrovací kód a seznam vlnových délek svých stanic. Lančík skutečně dne 8. 3. 1940 předal tyto materiály v Agde na velitelství čs. jednotek, ale radiové spojení se zahraničím zůstalo jen ve fázi příprav, realizace byla nad možnosti přerovského odboje.
   Spolu s Marií Dřevojánkovou pomáhali opatřovat součástky k opravě vysílačky parašutistovi Karlu Hovůrkovi, vyslanému ze SSSR.
   Pomocník výsadkových skupin ze Sovětského svazu. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 27. 10. 1941.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Drbal
   spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Marie Dřevojánková
   spolupráce v odboji Jan Hovůrka
   spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni Jaroslav Lančík
   spolupráce v odboji František Mádle
   spolupráce v odboji, společně popraveni a zpopelněni
   další osoby (4)...


  • partneři

   Marie Poláchová


  • události

   28. 10. 1941
   Zápis popravených v Brně 25. 10. 1941
   v protokolu uveden pod číslem 2883e
   25. 10. 1941
   Popravy v prvním stanném právu v Brně (sobota 25. října)
   popraven


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 23. 06. 2016