Internetová encyklopedie dějin Brna

Petr Lukáš

  doc. RNDr. Petr Lukáš, CSc., dr. h. c.


  • * 29.3.1938 Olomouc


  • uznávaný odborník v oblasti materiálového inženýrství a ultrazvukové defektoskopie, vedoucí vědecký pracovník a ředitel Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně, kde se zasloužil o vybudování únavových laboratoří a laboratoře elektronové mikroskopie; čestný doktor VUT v Brně


  • zajímavé okolnosti

   1990–1991 místopředseda ČSAV,
   1993–1994 hostující profesor na Univerzitě v Karlsruhe,
   1997–2001 místopředseda vědecké rady AV ČR


  • vzdělání

   1955–1960 fyzika na Přírodovědecké fakultě MU v Brně,
   externí aspirantura ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Praze (1965 titul CSc., v roce 1992 habilitace na MU)

  • čestný doktorát

   21. 9. 2009 Vysoké učení technické v Brně (u příležitosti oslav 110. výročí založení za dlouholetou spolupráci)


  • dílo

   přispěl k vyřešení a poznání role cyklické plastické deformace ve všech stádiích vysokocyklové únavy v kovových materiálech

   monografie:
   - Fatigue of Metallic Materials
   - Fatigue Crack Nucleation and Microstructure


  • zaměstnání

   od roku 1960 Ústav vlastností kovů ČSAV v Brně,
   od roku 1969 Ústav fyzikální metalurgie ČSAV,
   od roku 1994 Ústav fyziky materiálů (nejprve jako zástupce ředitele, od roku 2001 jeho ředitel) AV ČR

  • odborné a zájmové organizace

   Deutscher Verband fuer Materialforschung,
   American Society for Metals (ASM),
   The Minerals, Metals and Materials Society (TMS)


  • obrazy

   img14239.jpg


  • prameny, literatura


  • autor

   Kal, blat


Aktualizováno: 16. 07. 2013

Petr Lukáš, CSc. ve funkci zástupce ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR 6. července 2011 při slavnostním podpisu dohody, která specifikuje zapojení České republiky do projektu Evropského štěpného zdroje (European Spallation Source),...